Om Aktivitetsskolen

Aktivitetsskolen Skøyen har som overordnet mål at elever og foresatte gjennom samordning med skolen, leksehjelp og fritid, skal oppleve at tilbudet legger til rette for og støtter opp om den enkelte elevs læring og utvikling.

Aktivitetsskolen skal være preget av forutsigbarhet og struktur. Det betyr at alle ukeplaner, aktivitetsplaner og lokal plan skal være tilgjengelig på skolens hjemmesider.

Aktivitetsskolen Skøyen skal kjennetegnes ved:

  • Å være en alternativ læringsarena som støtter opp under skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling.
  • Å gi et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen.
  • Å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart.
  • Å ha en sterk forankring i skolens ledelse.
  • Å gi et kvalitativt godt leksetilbud.


Aktivitetsskolen skal preges av tydelige regler og grenser for adferd, samspill og aktivitet.
Aktivitetsskolen skal gi omsorg gjennom å skape trygghet, trivsel, toleranse og tilhørighet for alle elevene i ordningen.

Vi skal ha varierte utfordringer og meningsfylte aktiviteter. God omsorg styrker elevenes forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre.

 

Oslostandarden

For å sikre likeverdighet på tvers av skolene og for å forebygge for store kvalitetsforskjeller mellom Aktivitetsskolene, er det utarbeidet en Oslostandard som konkretiserer og synliggjør hvilke forventninger elever og foresatte kan ha til Aktivitetsskolen. Oslostandarden beskriver også hvilke forventninger Aktivitetsskolen kan ha til sine brukere.

Under dokumenter finner du Oslostandarden som er lik for alle Aktivitetsskoler i Oslo kommune.

På Aktivitetsskolen Skøyen har vi laget vår egen lokale versjon av Oslostandarden. Vi har brutt ned de forskjellige punktene og beskrevet hva de betyr for oss her på Skøyen. Last ned dokumentene til høyre for mer informasjon. 

 

Rammeplanen for Aktivitetsskolen

Rammeplanen skal gi retning for innhold og organisering av Aktivitetsskolen. Det skal utarbeides egne lokale planer på den enkelte Aktivitetsskole.

Rammeplanen består av 4 målområder. Disse målområdene er:

  • Natur, teknikk og miljø
  • Fysisk aktivitet og lek
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Mat og helse

Mer informasjon om rammeplanen her.

Aktivitetsskolen Skøyens lokale planer finner du under en egen fane.