Viktig informasjon

REDUSERT OPPHOLDSBETALING OG INNTEKTSDOKUMENTASJON

Hvis husholdningens samlede inntekt er på under kr 370.320 kan dere søke om redusert oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen. Alle som startet opp i 1. trinn nå i høst har fått disse skjemaene hjem sammen med tilbudsbrevet. Men har dere elever på trinn 2, 3 og 4, er det nå på tide å levere ny inntektsdokumentasjon. Skjema finner du i boksen til høyre.

Fristen for innlevering er 1. oktober 2017

For at ny oppholdsbetaling skal tre i kraft må du levere følgende:

- Utfylt egenerklæringsskjema som du finner i boksen til høyre

- Likningen for 2016

 Alt leveres/ sendes inn til koodinator Christine, innen 1. oktober 2017

 

 

BESKJEDER

Hvis barna skal i bursdager. vennegrupper, på besøk til medelever eller blir hentet av andre enn foresatte, må Aktivitetsskolen få beskjed. Beskjeden kan sendes på mail eller ringes inn innenfor de gitte tidsrommene. All kontaktinformasjon finner du under fanen "Kontakt oss". Beskjeder sendes enten til basens mobiltelefon eller til; aks.skoyen@osloskolen.no .

Beskjeden skal inneholde elevens fornavn og etternavn, klasse, trio/kvartett, tidspunkt og hvem som skal hente/ hva som er anderledes.

 

 

AKTIVITETSSKOLEKONTRAKT

Alle må levere ny aktivitetsskolekontrakt. Dette for at vi skal sikre at all kontaktinformasjon og alle tider blir riktige på våre lister.

Skjema finner du i boksen til høyre.

 

 

EKSTERNE KURS

Her på Skøyen samarbeider vi med mange eksterne kursholdere, som for eksempel BMIL, StepStudio og OTK. Aktivitetsskolen trenger informasjon hvis ditt barn skal være med på noen av disse aktivitetene. Vi får lister fra de forskjellige aktørene, men det er ikke alltid de er helt oppdaterte. Vi samler barna inn slik at de kommer seg på den aktiviteten de skal på. Hvis eleven slutter i løpet av sesongen må vi også få beskjed. Beskjeder gis til baselederne.

  

 

FRUKT

Aktivitetsskolen serverer frukt hver dag.

Bananer