1. trinn: skoleåret 2019-2020

Barn hopper paradis.

Det gjør dere ved å følge denne linken:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/ 

Søknadsfrist er 10. juni 2019

 

 

 

Alle 1. trinns elever får tilbud om gratis kjernetid i AKS fra høsten 2019.

Dette er gratis:

 • Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid
 • Inntil 12 timer per uke
 • 2 dager per uke i skolens ferier (utenom juli da AKS er stengt)
 • På planleggingsdager/inneklemte feriedager i skoleåret kan eleven være på AKS ½ dag 

Det betyr at hvis dere skal benytte AKS på morgenåpning og mere enn 2 dager i skoleferiene, må dere søke om heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid.

 

Dette koster det å ha barn i Aktivitetsskolen (prisene er inkl.matpenger):

Inntekt over kr 387 552,-

 • Heltidsplass: kr. 3079,-
 • Heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid: kr. 998,- 
 • Deltidsplass: kr. 2081,-

 

Inntekt fra kr 217 999,- 387 552,-

 • Heltidsplass: kr.1208,-
 • Heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid: kr. 431,-
 • Deltidsplass: kr. 772,- 

 

Inntekt til og med kr. 217 998,-  

 • Heltidsplass: kr. 657,- 
 • Heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid: kr. 235,- 
 • Deltidsplass: kr. 422,-  


Alle søknader om plass i Aktivitetsskolen blir behnadlet fra og med uke 22.

Mer informasjon om Aktivitetsskolen får dere på besøksdagen torsdag 6. juni 2019.