Lille (1. trinn) 2019/ 2020

 

 

Kurskatalog vår 2020!

Kommer snart!

 

 

 

 

RUTINER VED SKOLESTART HØSTEN 2019

Fra skolestart mandag 19. august 2019 vil det være anderledes dagsrytme enn dere er vant med fra ferieåpningen. Her følger litt informasjon om det:

Morgenåpning

Fra og med mandag 19. august er det morgenåpning  i 1. etg i Kuben fra kl 0730. 1. trinn har egen morgenåpning og 2.- 4. trinn har egen morgenåpning i 2. etg. i Kuben.

Det kan være lurt å forberede barna på at det kan være voksne på morgenåpning som barna ikke har møtt enda, men de vil bli godt kjent med alle etterhvert..

Når dere kommer på morgenåpning skal dere skrive dere inn, slik dere er vant med fra ferieåpningen.

Det er kun 1 eller 2 rom åpent på morgenen og det går an å være ute fra kl 0800. Da har AKS voksne ute frem til skolestart.

Rett før skolen starter samler vi elevene i garderoben. AKS personalet er der med dem frem til lærerne kommer og tar over.

Ettermiddag

Ved endt skoledag tar AKS personalet i mot barna. Vi tar opprop og spiser med en gang. Det er også i denne spisingen at barna får informasjon om hva som skal foregå resten av dagen.

Etter spisingen er det utetid for alle. Vi er ute uansett vær, så det er lurt å sjekke over plassen slik at man har regntøy og skiftetøy tilgjengelig.

Etter utetid er det aktiviteter inne i Kuben.

 

 

 

BESKJEDER TIL AKTIVITETSSKOLEN, E-POST ADRESSE

Aktivitetsskolen skal ha beskjed hvis:

- eleven skal gå hjem selv til andre tider enn det som er oppgitt i kontrakten

- eleven skal hentes av andre enn foresatte

- eleven skal i bursdag, vennegruppe eller være med noen hjem

- det er endringer i elevens avtaler hos eksterne kursholdere

 

Beskjeden sendes oss så tidlig som mulig og før kl 1230.

Beskjeder sendes til denne adressen: AKS.Skoyen@osloskolen.no 

 

Beskjeden skal inneholde:

- Barnets fulle navn

- Trinn, basisgruppe og kvartett

 

 

 

 

Alle 1. trinns elever får tilbud om gratis kjernetid i AKS fra høsten 2019.

Dette er gratis:

 • Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid
 • Inntil 12 timer per uke
 • 2 dager per uke i skolens ferier (utenom juli da AKS er stengt)
 • På planleggingsdager/inneklemte feriedager i skoleåret kan eleven være på AKS ½ dag 

Det betyr at hvis dere skal benytte AKS på morgenåpning og mere enn 2 dager i skoleferiene, må dere søke om heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid.

 

Dette koster det å ha barn i Aktivitetsskolen (prisene er inkl.matpenger):

Inntekt over kr 399 456,-

 • Heltidsplass: kr. 3174,-
 • Heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid: kr. 1029,- 
 • Deltidsplass: kr. 2145,-

 

Inntekt fra kr 224 695- 399 456,-

 • Heltidsplass: kr.1245,-
 • Heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid: kr. 445,-
 • Deltidsplass: kr. 800,- 

 

Inntekt til og med kr. 224 694,-  

 • Heltidsplass: kr. 678,- 
 • Heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid: kr. 242,- 
 • Deltidsplass: kr. 435,-  

  

Søknader, endringer og oppsigelser:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/ 

 

 

ENDRINGER OG OPPSIGELSER

Skal det gjøres endringer i plassen til barnet ditt er det nye regler. Endringen må gjøres innen 15.juni (virkning fra 1. august) eller 1. desember (virkning fra 1. januar). Skal barnet slutte på AKS, må søknadene gjøres elektronisk via Oslo Kommune sin hjemmeside. Det er en måneds frist fra den første hver måned. 

For elever som går på 4. trinn dette skoleåret, avsluttes plassen automatisk.

Spørsmål angående plass, oppsigelser og søknader kan rettes til Aktivitetsskolekoordinator Christine Mohn: christine.mohn@ude.oslo.kommune.no 

Dette er link til siden: 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen 

  

 

 

  

 

 

FACEBOOK

Aktivitetsskolen Skøyen har en egen side på Facebook. Her vil det jevnlig komme oppdateringer på vår hverdag. Følg oss da vel!

https://www.facebook.com/Aktivitetsskolen-Skøyen-103138200029631/