Midi (2. trinn) 2018/ 2019

 

AKTIVITETSSKOLEN HOLDER STENGT FREDAG 17. AUGUST 2018 GRUNNET FELLES PLANLEGGINGSDAG MED SKOLEN.

 

 

ENDRINGER OG OPPSIGELSER FOR HØSTEN 2018

Skal det gjøres endringer i plassen til barnet ditt eller skal barne slutte på AKS fra høsten av, må søknadene gjøres elektronisk via Oslo Kommune sin hjemmeside innen 1. juni 2018. Gjøres endringene etter 1. juni vil det ikke ha noen virkning før fra 1. september 2018. Grunnen til dette er at faktureringen for august gjøres i juni grunnet avvikling av ferie i juli.

Minner også om at en halvdagsplass i Aktivitetsskolen Skøyen er tre faste dager per uke. I skoleferiene er det to hele dager pr. uke.

For elever som går på 4. trinn dette skoleåret, avsluttes plassen automatisk.

Spørsmål angående plass, oppsigelser og søknader kan rettes til Aktivitetsskolekoordinator Christine Mohn: christine.mohn@ude.oslo.kommune.no 

 

 

 

 

Søknader, endringer og oppsigelser:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/ 

 

 

 

BESKJEDER TIL AKTIVITETSSKOLEN, NY EPOST ADRESSE

Aktivitetsskolen skal ha beskjed hvis:

- eleven skal gå hjem selv til andre tider enn det som er oppgitt i kontrakten

- eleven skal hentes av andre enn foresatte

- eleven skal i bursdag, vennegruppe eller være med noen hjem

- det er endringer i elevens avtaler hos eksterne kursholdere

 

Beskjeden sendes oss så tidlig som mulig og før kl 1230.

Beskjeder sendes til denne adressen: AKS.Skoyen@osloskolen.no 

 

Beskjeden skal inneholde:

- Barnets fulle navn

- Trinn, basisgruppe og kvartett

 

  

  

 

Informasjon om inntekt og ny aktivitetsskolekontrakt for skoleåret 2017-2018

 

Vi ønsker dere alle velkommen til et nytt skoleår!

Det skal bli deilig å komme tilbake i gode og vandte rutiner både for barn og voksne.

Vi gleder oss til å samarbeide med dere i det kommende året!

For at vårt daglige arbeid med barna skal være så forutsigbart som mulig, er det viktig at dere fyller ut følgende skjema og returnerer det til oss så fort som mulig:

Aktivitetsskolekontrakt:

Kontrakten finner du i boksen til høyre. Fyll ut begge sider og returner det til baseleder Kristoffer. Dette er vår viktigste kilde til informasjon, så det er viktig at dere er nøye når dere fyller den ut.

Inntektsdokumentasjon:

Hvis familiens samlede inntekt er under kr 387 552,-,- kan man søke om redusert oppholdsbetaling. Skjema finner du i boksen (egenerklæringsskjema). Dette fylles ut og returneres til koordinator Christine  Mohn så fort som mulig og innen 1. oktober 2018. Husk å sende med likningen for 2017 som dokumentasjon.

 

 

 

 

 

FACEBOOK

Aktivitetsskolen Skøyen har nå fått en egen side på Facebook. Her vil det jevnlig komme oppdateringer på vår hverdag. Følg oss da vel!

https://www.facebook.com/Aktivitetsskolen-Skøyen-103138200029631/