Vennskapsbasen

Vennskapsbasen1

I 2. etasje i Kuben finner du Vennskapsbasen på Aktivitetsskolen Skøyen. På Vennskapsbasen er alle barna på AKS Skøyen velkomne - også på tvers av trinnene. På Vennskapsbasen har vi fokus på utvikling av barnas sosiale kompetanse og det legges til rette for ulike aktiviteter for enkeltelever og elevgrupper. 

 

Miljøterapeut og Trygge barn-ansvarlig, Martine, har ansvar for Vennskapsbasen. Aktivitetsledere kan også ta med seg elever på Vennskapsbasen etter egen avtale. 

 

Dersom du mener at ditt barn trenger å være på Vennskapsbasen tar du kontakt med baseleder eller miljøterapeut. 

Om vi på AKS har tanker om at ditt barn har behov for å være på Vennskapsbasen, vi vi kontakte deg og gi deg informasjon om det. Det hender også at noen barn kommer innom bare for hygge, hvis dette gjelder ditt barn kommer vi ikke til å informere deg om det, men kanskje barnet ditt vil fortelle det selv 😊

 

Hvis du har spørsmål vedrørende Vennskapsbasen kan du ta kontakt med Martine.