Skolestartere høsten 2021

AKS-figurer-blå

Hvert år ønsker Aktivitetsskolen på Skøyen nye førsteklassinger velkommen til skolen med oppstart et par uker før selve skolen starter opp.

Hovedfokus disse ukene er å bli kjent. At barna skal få treffe nye venner, bli kjent med skolen og området rundt. I tillegg skal vi bli kjent med regler og rutiner, i tillegg til massevis av lek og moro.

Ønsker du plass i Aktivitetsskolen må du søke elektronisk via Oslo Kommune sin hjemmeside. Her finner du også informasjon om hvilke plassmuligheter du har og hva det koster. Du kan følge denne linken:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/ 

 

Det er fullt mulig å søke allerede nå, men søknadene vil ikke bli behandlet før dere har fått bekreftelse på at dere har plass på Skøyen Skole.

Siste frist for å søke om plass er torsdag 10. juni 2021.

 

Følg med på denne siden for mere informasjon etterhvert.

Spørsmål om AKS, kan også rettes til avdelingsleder Christine Mohn.

Hennes e-postadresse er: christine.mohn@osloskolen.no