Hovedseksjon

Vennskapsbasen

Vennskapsbasen2

I dag benytter vi oss av rommet både på skolen og Aktivitetsskolen. Vi bruker rommet når vi arbeider med grupper. For eksempel gjennomfører vi miljøverksteder, lunsj med minimeglere, barn med to hjem-grupper, spillgrupper eller samtalegrupper. Rommet er også tilgjengelig for barn som har behov for en liten «pause» i skole/AKS-hverdagen – kanskje trenger man bare å slappe av litt med kosedyrene, tegne litt eller høre på musikk. Rommet har blitt en trygg base som er attraktiv for barna.

Formålet med Vennskapsbasen

Ideen om en Vennskapsbase ble utviklet i ønsket om å ha en felles sosial arena for barna på Skøyen skole/AKS. Vi ønsket oss et «annerledes-rom» som skulle være en trygg base for elevene på alle trinn. Tanken var å etablere et rom for samtaler, relasjonsetablering og gruppearbeid/miljøverksteder. Det har vært viktig å skape et rom som oppleves som et hyggelig sted og et rolig sted hvor man skal kunne senke skuldrene og puste ut. For de minste barna har det også vært viktig å ta hensyn til at mange strever med overgangen fra barnehage til skole. Vi bruker derfor rommet mye med de minste, for å skape en trygg arena uten å stille de samme kravene som i klasserommet.

Utformingen av rommet

Tanken var å utvikle et rom med ulike soner for å dekke ulike behov. Rommet ble derfor konstruert med en arbeidssone og en hvilesone. Arbeidssonen benytter vi oss av når vi gjennomfører aktiviteter med barna, mens hvilesonen er disponibel til å slappe av på madrassene, kose litt med kosedyr, lese/bli lest for eller å samtale.

På veggene er plakater og bilder hengt opp i høyde med barna – fordi det er barna som har vært med på å henge opp. Vi har også snakket med flere barn som har kommet med ønsker om hva de kunne tenke seg å ha i rommet – og forsøkt å utforme rommet deretter. Regler for rommet utarbeides hvert år sammen med barna på 2. trinn.

På veggene har vi hengt opp kort med ulike sosiale ferdigheter og plakater med barnas rettigheter. Vi ønsker at Vennskapsbasen skal være barnas rom med barn i fokus, og det er derfor viktig for oss at de selv får medvirke til utformingen av rommet.

Ansvarlig for vennskapsbasen

Miljøterapeut
Martine Sørlie
E-post: martine.sorlie@osloskolen.no  

Miljøterapeut
Ylva Sørenmo Knudsen
E-post: ylva.knudsen@osloskolen.no