Hovedseksjon

Miljøteam

Miljøteam2

Barneveilederne har ansvar for å sette i gang miljøretta aktiviteter og videreformidle informasjon til sin base.

Hvordan jobber vi?

Vi har som formål å møtes hver annen måned. Møtene inneholder drøfting av elevmiljøet, planlegge miljøretta aktiviteter og evaluerer planer. Barneveilederne videreformidler informasjon til sin base og har ansvaret for gjennomføringen av pusterom. 

Pusterom

Et av de miljøretta tiltakene vi har etablert er pusterom.  Årsaken til at pusterom ble etablert var fordi vi opplevde at mange barn var slitne etter en lang dag på skole og AKS. Formålet med pusterom er å legge til rette for rolige aktiviteter for barn som har behov for dette. Eksempler kan være Yoga, spill, fargelegging, lesestund, lydbok osv.

Formålet med miljøteam

Miljøteam har som mål å legge til rette for et godt psykososialt miljø for alle elever ved Aktivitetsskolen Skøyen. Gjennom tett dialog, veiledning og samarbeid har vi som mål å se hver enkelt elev og gi de et tilbud som er tilrettelagt etter deres behov og ønsker.