Hovedseksjon

Trivselsledere på AKS

Vennskapsuke2

«Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør» Opplæringsloven §9a-3. 

 

Som et ledd i det forebyggende arbeidet på Skøyen AKS har vi etablert trivselsledere. Det er en videreføring av det vi tidligere kalte «Minimeglere» på AKS. Trivselslederne skal ha som oppgave å sette i gang inkluderende lek i utetiden i AKS en gang i uken. Dette er elever på fjerde trinn som har blitt opplært i trivselsprogrammet som inneholder mange nye spennende leker. Dette er leker som skal bidra til bedre samhold, økt aktivitet og et tryggere skolemiljø. Trivselslederne har også et særskilt ansvar til å inkludere elever som går alene.

 

Målet med trivselslederne er å skape et godt og inkluderende miljø både på skolen og i AKS. Elevene kan være en stor ressurs for hverandre og ved å inkludere elevene inn i lek håper vi at elevene bygger relasjoner på tvers av trinn og dermed opplever en større trygghet og trivsel på skolen. 

Vi er stolte av den herlige elevgruppen vi har på Skøyen AKS. 

Ta kontakt hvis dere har noen spørsmål til skolen/aks sine miljøterapeuter og TL-ansvarlig: 

 

 

Ansvarlig for Trivselslederne

Miljøterapeut

Martine Hammer- Holt

Epost: martine.hammer-holt@osloskolen.no

 

Miljøterapeut

Ylva Sørenmo Knudsen

Epost: ylva.knudsen@osloskolen.no