Minimeglere

Vennskapsuke2

«Sammen skaper vi en bedre AKS-hverdag»

Skolemegling på Skøyen skole og AKS

Skøyen skole har i mange år vært en Skolemeglingsskole. Å være en skolemelgingsskole innebærer at alle elever og ansatte har en felles holdning ovenfor konflikter som oppstår – og hvordan håndtere dem gjennom en gjenopprettende prosess. 

På AKS har vi derfor valgt å etablere en Minimegler-ordning som tar utgangspunkt i de samme holdningene. Vi har valgt å rette fokus på inkludering og lek i større grad, samtidig som minimeglerne også blir kjent med den gjenopprettende prosessen for å kunne håndtere mindre konflikter som oppstår.

Minimeglerne er sammen i grupper på to-tre elever og er synlig i utetiden tirsdag og torsdag, med oransje vester.

Alle de ansatte på AKS kjenner til minimeglerne og er tilgjengelig for å hjelpe til ved behov. 

MINIMEGLERPROSESSEN

På våren får elevene på 3.trinn et tilbud om å være med på en opplæring for de som ønsker å være Minimeglere i 4.klasse. Opplæringen holdes over 4-6 ganger og samtidig som vi blir godt kjent med hverandre, får elevene en innføring i det å være Minimegler.

Ved oppstart i 4.klasse legges det praktiske planer for det kommende halvåret, sammen med minimeglerne. I tillegg til oppgavene minimeglerne har i utetiden samles vi også til en felles spising en gang i uken for å høre hvordan det går.

HVA LÆRER BARNA I OPPLÆRINGERINGEN:

 • Lek- og samspillsøvelser
 • Følelser og "jeg"- språk
 • Å være en god hjelper


HVA GJØR MINIMEGLERNE?

 • Minimegler-lek
  • Minimeglerne har ansvar for å igangsette minimegler-lek på toppen av Haugen i utetiden på tirsdager og torsdager.
 • Hjelpe barn som er alene eller barn som trenger hjelp
  • Minimeglere som går på flyt har som oppgave å hjelpe barn som er alene med å finne noe å gjøre eller noen å leke med.
 • Megle i mindre konflikter
  • Minimeglerne kan hjelpe til å løse opp i mindre konflikter som oppstår i utetiden på AKS. Eksempler på saker som kan megles:
   • Krangel om hva som skal lekes
   • Krangel om regler i lek/ spill


EN MINIMEGLER ER:

 • Frivillig: hjelper elever som ønsker det selv
 • Rettferdig: skal opptre upartisk
 • Til å stole på: har taushetsplikt

Ansvarlig for Minimeglere

Miljøterapeut

Martine Sørlie

Epost: martine.sorlie@osloskolen.no

 

Miljøterapeut

Ylva Sørenmo Knudsen

Epost: ylva.knudsen@osloskolen.no