Basisfag til valg

Mellomtrinnet i Osloskolen har to såkalte ”Oslotimer”. Disse skal brukes til styrking av basisfagene, det vil si enten norsk, engelsk, fremmedspråk, matematikk eller naturfag. På Skøyen får elevene på trinn 7 en av disse timene til nye fremmedspråk. Elevene på trinn 7 får enkel fransk, spansk og tysk som forsmak på ungdomsskolens språkfag.