Basisfag til valg

Mellomtrinnet i Osloskolen har to såkalte ”Oslotimer”. Disse skal brukes til styrking av basisfagene, det vil si enten norsk, engelsk, fremmedspråk, matematikk eller naturfag. På Skøyen får elevene på trinn 7 halvannen av disse timene til valgfag. Elevene på trinn 7, i samråd med foresatte, vil kunne velge mellom fremmedspråk og matematikk. Hensikten med å innføre valg av kurs er å styrke ferdighetene i basisfagene etter behov og interesse, samt å legge til rette for å tilby elevene opplæring i fremmedspråk.