TIEY (Tidlig Innsats Early Years)

TIEY – Tidlig Innsats Early Years er et helhetlig, systematisk og tilpasset leseprogram som opprinnelig ble utviklet av pedagoger fra Australia. Flere grunnskoler i Oslo har satset på dette programmet og modellen er høsten 2012 i bruk ved 60 skoler for 1.- 4. trinn, og 17 skoler på 1.- 7. trinn. Skøyen skole startet med TIEY høsten 2010. Skoleåret 2015/2016 er det elever på 1.-3. trinn som deltar i dette programmet tre dager i uken.