TIEY (Tidlig Innsats Early Years)

TIEY – Tidlig Innsats Early Years er et helhetlig, systematisk og tilpasset leseprogram som opprinnelig ble utviklet av pedagoger fra Australia. Skøyen skole startet med TIEY høsten 2010. Skoleåret 2018/2019 er det elever på 1.-3. trinn som deltar i dette programmet.