Camp Hudøy 2019

Camp Hudøy

Brosjyre

Historikk

Stiftelsen Hudøy ble etablert i 1990 som et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og Oslo Kommune, men det har vært feriekoloni på Hudøy over 100 år. Stiftelsens formål er å drive sommerleir for barn i Osloskolen. Sommerleirene er for barn mellom 2.–7. trinn i Osloskolen, og hver sommer er ca. 1370 barn på Hudøy i regi av Camp Hudøy. 

Målsettingen er å gi gode ferieminner til barn i Osloskolen. Oppholdet er prisregulert etter foresattes inntekt. Hvert år strekker man seg etter et mål om å ha barn på Hudøy fra hele Oslo. Denne rekrutteringsformen bidrar til at barn møtes på tvers av økonomisk status, lokalmiljøer og bakgrunn. Hudøy blir slik et Oslo i miniatyr. At barn fra hele Oslo kan dele de samme sommerminnene fra Hudøy bidrar til inkludering og integrering.

Hudøy sin spesialisering er at de rekrutterer på barns allmenne interesser, ikke på spesialinteresser som idrett eller hobby. Hudøy gir en pause fra en travel hverdag i Oslo som ofte preges av mange prestasjonskrav.

En god sommerferie går aldri av moten!