Reglement for orden og oppførsel i Osloskolen

Reglement Osloskolen

Reglement for orden og oppførsel skal bidra til at elevene i Osloskolen har et trygt og godt skolemiljø, som skaper trivsel, inkludering og gir et godt grunnlag for læring. Reglementet gjelder fra 1. august 2018.