Søknad om permisjon

Bokstabel

Skolens mulighet til å innvilge permisjon fra pliktig opplæring er regulert av rundskriv 11/2014 "Oslostandarden for behandling av permisjonssøknader". Dersom dere skal søke permisjon, må dere benytte skjemaet under som heter "Søknad om permisjon". Her skriver dere begrunnelse og vedlegger eventuell dokumentasjon. Søknad kan sendes pr. post eller til skolens e-postmottak. Alle søknader vil bli vurdert individuelt og behandles som enkeltvedtak med klageadgang. Eventuelle klager sendes til skolen, som vil videresende disse til Utdanningsetaten.

Rundskriv 11-2014 Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen (PDF)

Permisjonsregler (PDF)

Søknad

Send på mail eller post til skolen:

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no  (NB! Merk emnefeltet med SKØYEN SKOLE)

Postadresse: 
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Skøyen skole
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo