Permisjonsreglement

Skolens mulighet til å innvilge permisjon fra pliktig opplæring er regulert av rundskriv 11/2014 "Oslostandarden for behandling av permisjonssøknader". Dersom dere skal søke permisjon, må dere benytte skjema nederst på siden. Her skriver dere begrunnelse og vedlegger eventuell dokumentasjon. Søknad kan sendes pr. post eller til skolens e-postmottak. Alle søknader vil bli vurdert individuelt og behandles som enkeltvedtak med klageadgang. Eventuelle klager sendes til skolen, som vil videresende disse til Utdanningsetaten.