1. skoledag på Skøyen skole

første skoledag på Skøyen skole

For at alle skulle kunne ha foreldrene med seg, ropte vi dem opp i tre omganger. Alle var fornøyd med denne ordningen. Elevene fulgte med lærere inn i klasserommene, og kom lykkelige ut igjen noen timer etterpå. Dette blir bra.
Resten av elevene hadde skole fra kl. 08.30-13.30. De møtte læreren sin ute, og gikk inn i ryddig rekkefølge. Vi har delt opp skolegården i fire deler, og elevene har storefri på to forskjellige tidspunkt.
Vi er heldige som har god plass ute, og mener vi kan klare å drive innenfor de rammene som myndighetene har satt.
Vi ser fram til en spennende skoleår med alle våre fine elever.