Årets skolebehovsplan – utsettelse av ungdomsskole på Hoff

Forskjellige skoleelementer

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleutbygging-i-oslo/skolebehovsplanen/#gref.

Det viser seg at den nye ungdomsskolen på Hoff er forsinket til 2029. Forsinkelsen skyldes flere omfattende prosesser som har tatt lenger tid enn først antatt,
og mange avhengigheter opp mot blant annet pågående områdeplan.

Utsettelsen var meget uventet og FAU og skole jobber kontinuerlig for å fremskynde oppstart av ny ungdomsskole.

Vi gir oss ikke.