Hovedseksjon

Bokens dag ble markert med samling i hallen

Bokens Dag 2022

Dette kommer godt til uttrykk når vi samles i hallen til fellessamling. Publikum opptrer med respekt for dem som opptrer, og denne gangen var det trinn 2 og trinn 6 som hadde hovedansvaret. Siden dette var Bokens dag var det naturlig å dele inn i småskole og storskole og ha to samlinger. Det ble delt innhold i og anmeldelser av bøker som passet for trinnene som var til stede. Det ble sunget og danset. Fra trinn 6 ble ordet Menneskeverd oversatt til de 10 språk som det er elever fra på trinn 6. Dessuten fremførte de egenskrevne dikt om krigssituasjonen i Ukraina. Her var selvfølgelig menneskeverd også et sentralt tema. Det er godt å kunne samles igjen på tvers av trinn!