GODT NYTT ÅR!

Skøyen skole

Håndvask, avstand og kohorttenkning gir oss mulighet til å få til en god skolehverdag. Gjennom ukebrevene får dere informasjon om hvilken organisering som gjelder for det enkelte trinn, for her kan det variere avhengig av periode og aktivitet. Smittesituasjonen er fortsatt ikke under kontroll, og vi må være forberedt på at smitte kan spre seg til oss. Dersom det skulle skje, samarbeider vi med bydelsoverlegen og dere får beskjed om nødvendige tiltak som for eksempel en periode med hjemmeskole. Dette kan gjelde enkelte trinn eller enkelte grupper. Mange skoler fikk dessverre oppleve dette i høst, så vi tar med erfaringer derfra og får det til sammen med dere.
En annen mulighet er at Oslo innfører rødt nivå for alle barneskoler. Da er vi tilbake der vi var før sommeren. Dersom det skjer, får dere ny informasjon.
Så håper vi at vi fortsatt er heldige, og at våre tiltak hjelper oss videre uten at vi må gå til drastiske tiltak.
Vi gleder oss til et nytt år og nye muligheter med alle de fine elevene vår.