Informasjon til skolestartere høst 2021

Gutt og jente, med skoleelementer

Vårt mål er å arrangere en besøksdag for blivende elever og foreldre 3. juni. Selv om smittetallene nå er på vei ned, ser vi at dette kan bli vanskelig. Dersom vi får det til vil dere motta en invitasjon. Dersom det ikke går, får dere mer og fyldig informasjon i juni pr. brev.

I mellomtiden har barnehagene som har skolestartere på Skøyen blitt invitert til å ta med seg grupper eller kohorter med førskolebarn på et førskolebesøk. De hilser da på rektor, besøker et klasserom, gjør en skoleaktivitet og blir litt kjent med skolen.

Dersom ditt barn går i en barnehage som ikke omfattes av dette, må dere ta kontakt dirkete med oss via sosiallærer sissel.instefjord@osloskolen.no. Vi vil da arrangere et tilsvarende tilbud direkte med dere.

 

PLASS I AKTIVITETSSKOLEN

Alle elever på 1. trinn får tilbud om gratis kjernetid i AKS kommende skoleår. Informasjon om dette finner dere på Oslo Kommune sin hjemmeside.

For å kunne benytte seg av AKS må alle søke om plass. Dette må gjøres innen 10. juni 2021.

Link for søknad finner du her:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/ 

Annen informasjon om AKS på Skøyen, finner dere under fanen "Aktivitetsskolen"

Velkommen til oss fra og med tirsdag 3. august kl 0800.