Markering av verdensdagen for psykisk helse på Skøyen skole 10. oktober

Verdensdagen for psykisk helse

Hvis du ønsker å ta kontakt med oss kan du gjøre det via mail eller telefon:

Ann-Helen Kjøk:                                                       
Tlf: 48 16 03 49                                                         
Mail: ann-helen.kjok@bun.oslo.kommune.no 

Martine Sørlie:
Tlf:    46 86 96 52
Mail: martine.sorlie@osloskolen.no