Skape og utforske

Gutt og jente illustrasjon

I hallen i dag viste trinn 4 oss hvordan det å skape, forske og være nysgjerrig gjør at vi lærer mer.

Gjennom sang, opplesning og kloke innspill fikk vi konkretisert hvordan dette skaper motivasjon og læring.

19. november er også dagen da alle elevene i Norge danser BliMe-dansen, og der bidro alle skolens elever og voksne.

Gå gjerne inn på Super og se oss danse