Hovedseksjon

Den gode timen

DEN GODE TIMEN PÅ SKØYEN SKOLE ER SLIK:

 

1. God oppstart
a. Fokusere på de første 7 minuttene: eie klasserommet. "Sånn gjør vi det her"
b. Oppstartsoppgave eller en annen måte å komme raskt i gang med timen.

2. Gjennomgang av målet for timen/økta

3. Sikre at oppdraget er forstått av alle elever

4. Arbeidsøkt
a. Samhandle/jobbe/øve
b. Produsere

5. Repetere og oppsummere læringsmål

6. Vurdere
a. Egeninnsats
b. Kvalitet på produktet
c. Er læringsmålet nådd?

Læringspartner skal brukes aktivt i undervisningsøkter på Skøyen skole