Hovedseksjon

Standard for klasseledelse

  • Læreren er en tydelig og trygg voksenperson
  • Læreren har tillit og respekt skapt gjennom gode relasjoner med elevene
  • Læreren setter klare faglige og sosiale mål, og motiverer elevene til å nå målene ut fra elevenes individuelle forutsetninger
  • Læreren kommuniserer med elevene slik at de inspireres og opplever at læreren er interessert i deres læring
  • Læreren hjelper elevene til å utvikle gode læringsstrategier