Hovedseksjon

Skøyen skole

Skøyen skole ligger flott plassert rett bak livshjulet i Frognerparken. Vi er en 1-7 skole som har store og grønne uteområder. Det er elever til fire parallelle klasser pr trinn. Skolen har i dag totalt 750 elever

  • Skolen startet i 1997 i paviljonger. I 1998 flyttet vi inn i nye, flotte lokaler. Skolen er bygget med fire klasseromshus som er knyttet sammen med en hovedbygning,som igjen inneholder spesialrom og administrasjon. Husene er knyttet sammen med svalganger. 1. og 2. trinn benytter et tilbygg som vi kaller Kuben.
  • Vi har et stort uteområde med to ballbaner, skolegate og flotte grøntarealer.
  • Skøyen skole er en 1-7-skole med elever tilsvarende 4 parallelle klasser pr trinn. Vi organiserer hvert trinn i 5 basisgrupper.
  • Andelen minoritetsspråklige elever utgjør ca. 10 %.
  • Ved skolen er det ansatt godt over over 100 personer.