Hovedseksjon

Elevskader

Skrivebok og penn

Ved sykdom:

Blir elever syke i skole-eller AKS-tid (vondt i hodet, magen e.l.), vil det vurderes om vi skal ta kontakt med foresatte. Elever vil ikke kunne gå fra skolen eller AKS uten at foresatte har blitt kontaktet.

Ved skade:

Dersom elever skader seg i skole- eller AKS-tid vurderer vi skaden, ofte i samråd med helsesøster. Vi kontakter om nødvendig foreldre. Hvis legebesøk er påkrevet er det foreldrene som følger barnet. Ved akutt legebehov hvor vi ikke får tak i foreldre raskt, følger vi barnet til legevakt eller blir med i ambulanse. Foresatte må komme etter så raskt som mulig. En representant fra skolen vil være tilstede inntil foresatte kommer.

Skolen eller AKS skriver en intern skademelding ved alle skader som medfører eller kan medføre legebesøk/senskader. Deretter er det foresattes ansvar å melde skaden til Oslo Forsikring dersom skaden kan føre til erstatningskrav.

Dette er skader som kan meldes:

  • Tannskader
  • Bruddskader
  • Hodeskade
  • Forstuing og korsbåndskade
  • Ryggskade som krever behandling
  • Kutt- og brannsår som kan gi arr
  • Alvorlige skader
  • Skader man er usikre på omfanget av

Dersom man ønsker behandlingsutgifter dekket eller skal melde saken til Oslo Forsikring, må man kontakte skolen som da vil sende skademelding til NAV.
Det er foresatte som skal fylle ut og sende Oslo Forsikring skademeldingsskjema. Skolen skal kun formidle skjemaet og bekrefte på skjemaets side 2 at eleven er tilknyttet skolen ved å signere og stemple skjemaet.

Opplysninger om forsikringen og skademeldingsskjemaet finnes her; Oslo Forsikring
Det foreligger etter forsikringsavtaleloven (FAL) § 18-5 ett års meldefrist. Det er derfor ingenting i veien for å vente og se an situasjonen hvis man lurer på om en skade skal meldes eller ei. Forsikringen har en varighet på 10 år etter skadedato, jf. FAL 18-6, 1. ledd. Etter denne dato er saken uansett foreldet.

Ta kontakt med skolens kontor dersom dere har noen spørsmål eller trenger veiledning.