Hovedseksjon

Super (4. trinn) 2022/ 2023

 

Velkommen til nytt skoleår!

Her vil du etterhvert finne informasjon fra basen.

Spørsmål rettes til: christine.mohn@osloskolen.no 

 

AKS FRA SKOLESTART

Vi åpner kl 0730 med morgenåpning for de elevene som har meldt behov. Elevene leveres/ møter i 2. etg. i Kuben. For elevene på 2.-4. trinn er morgenåpningen felles.  

Vi er inne på basen frem til kl 0800, da går vi ut, og er ute den siste halvtimen før skolen starter. Det gjør vi uansett vær, så viktig å ha riktig påkledning til riktig vær. 

Når skoledagen er over, tar AKS over elevene og vi spiser matpakken. Etter det er det utetid og aktiviteter som dere vil få informasjon om i en plan.

AKS stenger dørene kl 1630, da er arbeidsdagen for de ansatte ferdig og elevene skal være hentet og ute av bygget innen denne tiden. Ved overtredelser av tid står man i fare for å miste plassen i AKS.

 

Planleggingsdager 2022

AKS holder stengt grunnet planleggingsdager:

- mandag 1. august

- fredag 19. august

 

Informasjon om inntekt og ny aktivitetsskolekontrakt for skoleåret 2022-2023

For at vårt daglige arbeid med barna skal være så forutsigbart som mulig, er det viktig at dere fyller ut skjema og returnerer det til oss så fort som mulig. Skjema (aktivitetsskole kontrakten) kommer ved skolestart.

Inntektsdokumentasjon:

Hvis familiens samlede inntekt er under kr 445 921,- kan man søke om redusert oppholdsbetaling. Skjema finner du i boksen (egenerklæringsskjema). Dette fylles ut og returneres til avd.leder Christine  Mohn så fort som mulig og innen 1. oktober 2022. Husk å sende med likningen og skattemeldingen for 2021 som dokumentasjon. Søknader uten riktig dokumentasjon vil bli avvist. Spør om det er noe dere lurer på.

Det er ikke søskenmoderasjon i AKS.

 

Endringer og oppsigelser

Skal det gjøres endringer i plassen til barnet ditt, må dette gjøres til riktig tidspunkt. Foresatte står ansvarlig for å sette seg inn i regler og rutiner som gjelder. Informasjon finnes her, på skolens hjemmeside, eller på Oslo Kommune sin hjemmeside.

Endring til deltidsplass må gjøres innen 15.juni (virkning fra 1. august) eller 1. desember (virkning fra 1. januar). Skal barnet slutte på AKS, må søknadene gjøres elektronisk via Oslo Kommune sin hjemmeside. For oppsigelse av plass er det en måneds frist fra den første hver måned. (se link under)

 

Spørsmål angående plass, oppsigelser og søknader kan rettes til Avdelingsleder for AKS, Christine Mohn: christine.mohn@osloskolen.no 

Dette er link til siden: 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen 

 

Beskjeder til Aktivitetsskolen

Aktivitetsskolen skal ha beskjed hvis:

- eleven skal gå hjem selv til andre tider enn det som er oppgitt i kontrakten

- eleven skal hentes av andre enn foresatte

- eleven skal i bursdag, vennegruppe eller være med noen hjem

- det er endringer i elevens avtaler hos eksterne kursholdere

 

Beskjeden sendes oss så tidlig som mulig og før kl 1230. Beskjeder som sendes etter 1230, besvares ikke før dagen etter.

Beskjeder sendes til denne adressen: AKS.Skoyen@osloskolen.no 

Beskjeden skal inneholde:

- Barnets fulle navn

- Trinn, basisgruppe og kvartett

 

FACEBOOK

Aktivitetsskolen Skøyen har nå fått en egen side på Facebook. Her vil det jevnlig komme oppdateringer på vår hverdag. Følg oss da vel!

https://www.facebook.com/Aktivitetsskolen-Skøyen-103138200029631/