Store (3. trinn) 2020/ 2021

 

Velkommen til nytt skoleår!

Tirsdag 4. august starter vi opp igjen og alle vi på AKS gleder oss til å se dere.

 

På grunn av den pågående koronasituasjonen, er det ikke noen endringer i forhold til oppstart. Vi starter opp slik vi sluttet, på gult nivå.  Vi møter opp ute på oppmøtestedet vårt. Det er også der dere skal hente. Ingen foresatte skal inn i skolens bygning, med mindre det er helt spesielle grunner for det. Store skal være i hus F, 1. etasje. 

 

Åpningstidene på AKS vil i uke 32 og 33 være fra kl 0800-1630.

Mandag 3. august og fredag 14. august er AKS stengt grunnet planleggingsdager.

Påmeldingsskjema har dere fått tilsendt på mail før ferien.

 

Fra skolestart mandag 17. august, vil det foreløpig ikke være morgenåpning. Vi åpner AKS umiddelbart etter skoleslutt og holder åpent til kl 1630.

 

 

Morgenåpning

De som trenger morgenåpning må melde på barnet ved å sende e-post til: christine.mohn@ude.oslo.kommune.no 

 

 

 

Informasjon om inntekt og ny aktivitetsskolekontrakt for skoleåret 2020- 2021

 

For at vårt daglige arbeid med barna skal være så forutsigbart som mulig, er det viktig at dere fyller ut følgende skjema og returnerer det til oss så fort som mulig:

Aktivitetsskolekontrakt:

Dette skoleåret vil dere få kontrakten elektronisk. Vi ber om at alle svarer og leverer den så fort som mulig. Dere vil få den tilsendt i uke 32.

 

Inntektsdokumentasjon:

Hvis familiens samlede inntekt er under kr 399 456,- kan man søke om redusert oppholdsbetaling. Skjema finner du i boksen (egenerklæringsskjema). Dette fylles ut og returneres til avd.leder Christine  Mohn så fort som mulig og innen 1. oktober 2020. Husk å sende med likningen for 2019 som dokumentasjon. 

 

 

 

 

Endringer og oppsigelser

Skal det gjøres endringer i plassen til barnet ditt er det nye regler. Endring til deltidsplass må gjøres innen 15.juni (virkning fra 1. august) eller 1. desember (virkning fra 1. januar). Skal barnet slutte på AKS, må søknadene gjøres elektronisk via Oslo Kommune sin hjemmeside. For oppsigelse av plass er det en måneds frist fra den første hver måned. (se link under)

 

For elever som går på 4. trinn dette skoleåret, avsluttes plassen automatisk våren 2021.

Spørsmål angående plass, oppsigelser og søknader kan rettes til Avdelingsleder for AKS, Christine Mohn: christine.mohn@ude.oslo.kommune.no 

Dette er link til siden: 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen 

 

 

 

Beskjeder til Aktivitetsskolen

Aktivitetsskolen skal ha beskjed hvis:

- eleven skal gå hjem selv til andre tider enn det som er oppgitt i kontrakten

- eleven skal hentes av andre enn foresatte

- eleven skal i bursdag, vennegruppe eller være med noen hjem

- det er endringer i elevens avtaler hos eksterne kursholdere

 

Beskjeden sendes oss så tidlig som mulig og før kl 1230.

Beskjeder sendes til denne adressen: AKS.Skoyen@osloskolen.no 

 

Beskjeden skal inneholde:

- Barnets fulle navn

- Trinn, basisgruppe og kvartett

 

 

 

FACEBOOK 

Aktivitetsskolen Skøyen har nå fått en egen side på Facebook. Her vil det jevnlig komme oppdateringer på vår hverdag. Følg oss da vel!

https://www.facebook.com/Aktivitetsskolen-Skøyen-103138200029631/