Hovedseksjon

Trivselslederprogrammet

Som et ledd i det forebyggende arbeidet på Skøyen skole har vi etablert trivselsledere. Dette er elever på femte trinn som skal bidra til inkluderende lek i friminuttene to ganger i uken. Elevene har blitt opplært i trivselslederprogrammet som inneholder mange nye spennende leker. Dette er leker som skal bidra til bedre samhold, økt aktivitet og et tryggere skolemiljø. Trivselslederne har også et særskilt ansvar til å inkludere elever som går alene. De vil delta på jevnlige møter med TL-ansvarlige på skolen. 

Målet med trivselslederne er å skape et godt og inkluderende skolemiljø hvor alle elevene tar vare på hverandre på tvers av trinn. 

Vi er stolte av den herlige elevgruppen vi har på Skøyen skole.

Kontaktinfo

Ylva Sørenmo Knudsen (46883034)
ylva.knudsen@osloskolen.no

Martine Hammer-Holt (46869652)
martine.hammer-holt@osloskolen.no