Hovedseksjon

Psykososialt miljø

psykososialt miljø
De voksne ansatte på Skøyen skole skal se den enkelte elev og gi dem det de trenger. Vi følger opp vår handlingsplikt. Se under for komplett plan.