Ungdomsskolekapasitet

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Det har siden 2014 vært klart at det ville bli fullt der, og Utdanningsadministrasjonen har planlagt å åpne Hoff skole.
Den skulle stå ferdig i 2021, og er nå kraftig forsinket. I vedlagte brev orienterer Avdeling for Skoleanlegg om mulig løsning videre.
Skolens FAU og ledelse har fulgt opp tett gjennom flere år, og vil fortsette med det til en løsning står klar.

Henviser også til innlegg i Aftenposten og Akersposten: