Hovedseksjon

Ungdomsskolekapasitet

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Plan- og bygningsetaten har nå godkjent søknaden om å etablere paviljong ved Ris skole. Dette betyr at paviljongen vil kunne etableres fra skolestart 2021 og sikre økt kapasitet for ungdomstrinnet ved Skøyen skole fram til den nye grunnskolen på Hoff står klar. På bakgrunn av dette kan derfor ny ungdomsskoletilhørighet for Skøyen skole besluttes.

Når den nye grunnskolen på Hoff ferdigstilles, skal Ris skole tilbakeføres til sin opprinnelige kapasitet og paviljongen fjernes.

Vedlagt dette brevet beskrives den besluttede fordelingen av Skøyeneelevene mellom Ris og Majorstuen skoler.

Eventuelle spørsmål og andre henvendelser kan sendes til postmottak@ude.oslo.kommune.no.

Elevene på Skøyen skole har siden oppstart i 1997 gått videre til Majorstuen i 8.-10. klasse.

Det har siden 2014 vært klart at det ville bli fullt der, og Utdanningsadministrasjonen har planlagt å åpne Hoff skole.
Den skulle stå ferdig i 2021, og er nå kraftig forsinket. I vedlagte brev orienterer Avdeling for Skoleanlegg om mulig løsning videre.
Skolens FAU og ledelse har fulgt opp tett gjennom flere år, og vil fortsette med det til en løsning står klar.

Henviser også til innlegg i Aftenposten og Akersposten: