Hovedseksjon

Midi (2. trinn) 2022/ 2023

Barn hopper paradis.

Velkommen til nytt skoleår!

Her vil du etterhvert finne informasjon fra basen.

Spørsmål rettes til: christine.mohn@osloskolen.no 

 

Planleggingsdager 2022

AKS holder stengt grunnet planleggingsdager:

- mandag 1. august

- fredag 19. august

 

Informasjon om inntekt og ny aktivitetsskolekontrakt for skoleåret 2022-2023

For at vårt daglige arbeid med barna skal være så forutsigbart som mulig, er det viktig at dere fyller ut skjema og returnerer det til oss så fort som mulig. Skjema (aktivitetsskole kontrakten) kommer ved skolestart.

Inntektsdokumentasjon:

Hvis familiens samlede inntekt er under kr 445 921,- kan man søke om redusert oppholdsbetaling. Skjema finner du i boksen (egenerklæringsskjema). Dette fylles ut og returneres til avd.leder Christine  Mohn så fort som mulig og innen 1. oktober 2022. Husk å sende med likningen og skattemeldingen for 2021 som dokumentasjon. Søknader uten riktig dokumentasjon vil bli avvist. Spør om det er noe dere lurer på.

Det er ikke søskenmoderasjon i AKS.

 

Endringer og oppsigelser

Skal det gjøres endringer i plassen til barnet ditt, må dette gjøres til riktig tidspunkt. Foresatte står ansvarlig for å sette seg inn i regler og rutiner som gjelder. Informasjon finnes her, på skolens hjemmeside, eller på Oslo Kommune sin hjemmeside.

Endring til deltidsplass må gjøres innen 15.juni (virkning fra 1. august) eller 1. desember (virkning fra 1. januar). Skal barnet slutte på AKS, må søknadene gjøres elektronisk via Oslo Kommune sin hjemmeside. For oppsigelse av plass er det en måneds frist fra den første hver måned. (se link under)

 

Spørsmål angående plass, oppsigelser og søknader kan rettes til Avdelingsleder for AKS, Christine Mohn: christine.mohn@osloskolen.no 

Dette er link til siden: 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen 

 

Beskjeder til Aktivitetsskolen

Aktivitetsskolen skal ha beskjed hvis:

- eleven skal gå hjem selv til andre tider enn det som er oppgitt i kontrakten

- eleven skal hentes av andre enn foresatte

- eleven skal i bursdag, vennegruppe eller være med noen hjem

- det er endringer i elevens avtaler hos eksterne kursholdere

 

Beskjeden sendes oss så tidlig som mulig og før kl 1230. Beskjeder som sendes etter 1230, besvares ikke før dagen etter.

Beskjeder sendes til denne adressen: AKS.Skoyen@osloskolen.no 

Beskjeden skal inneholde:

- Barnets fulle navn

- Trinn, basisgruppe og kvartett