Lille (1. trinn) 2021/ 2022

Barn hopper paradis.

 

VELKOMMEN TIL ALLE NYE ELEVER SOM SKAL STARTE PÅ AKTIVITETSSKOLEN I AUGUST 2021!

 

De første ukene er hovedfokuset å bli kjent med hverandre, både barn og voksne. I tillegg skal alle barna bli kjent med regler, rutiner og uteområder. AKS Skøyen har et variert tilbud med aktiviteter, kurs og helårstilbud for barna. Det skal være både utviklende og gøy å gå på AKS! Her på hjemmesiden vår finner dere informasjon om AKS generelt og om AKS her på Skøyen.


Vi har også en Facebookside som heter Aktivitetsskolen Skøyen, hvor dere kan se innlegg og bilder fra hverdagen hos oss. Følg oss gjerne: https://www.facebook.com/Aktivitetsskolen-Sk%C3%B8yen-103138200029631/?ref=bookmarks

 

Vi starter opp AKS-året på grønt nivå, men vi skal fortsatt ha stort fokus på smittevern og prøver i det lengste å unngå mange foresatte inne i skolebygningen.

Spørsmål rettes til avdelingsleder Christine Mohn eller baseleder på 1.trinn Julie Eriksen Kitel.

 

På AKS spiser vi 2 måltider i løpet av dagen, det er derfor viktig å ha med seg to matpakker og en drikkeflaske. I tillegg må alle ha med seg klær etter vær og merket skiftetøy til å ha på plassen sin. Foresatte avtaler med baseleder ved levering om når hentingen skal skje, slik at vi kan hjelpe elevene ut med sekk og utstyr som skal være med hjem.

 

Det er viktig for oss på AKS at elevene får en god og trygg start. Det er derfor viktig at foresatte kommuniserer med oss om behov og tilrettelegging rundt barnet. Vi er åpne for henvendelser ved spesielle forhold vi må ta hensyn til.

 

TIPS TIL EN TRYGG OG GOD OPPSTART

- Spør oss om det er noe dere lurer på, eller om det er spesielle hensyn som skal tas.

- Lag klare avtaler med barnet og AKS om hentetidspunkt, slik at det blir forutsigbart for alle parter.

- Trenger barnet litt kortere dager i starten, er det helt ok. Dere kjenner barnet best og vet hva som skal til for at det skal bli trygg i nye omgiverlser og med nye voksne.

- Snakk med barna om at det er viktig at de snakker med de voksne på AKS om det er noe de er usikre på, lurer på eller trenger hjelp til.

- Sørg for å ha det utstyret som trengs på plassen til barnet (innesko, regntøy, skiftetøy, drikkeflaske, solkrem...)

- La egne leker bli igjen hjemme.

- Telefonklokker og mobiltelefoner skal ikke være med på AKS

 

 

Søknad om plass

For å kunne benytte AKS- tilbudet, må det søkes om plass. Det gjøres elektronisk via Oslo Kommune sin hjemmeside

 

 

Alle 1. trinnselever har gratis kjernetid høsten 2021

Dette er gratis:

 • Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid inntil 12 timer per uke
 • 2 dager per uke i skolens ferier (utenom juli da AKS er stengt)
 • På planleggingsdager/inneklemte feriedager i skoleåret kan eleven være på AKS ½ dag 

Det betyr at hvis dere skal benytte AKS på morgenåpning og mere enn 2 dager i skoleferiene, må dere søke om heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid.

 

Dette koster det å gå på AKS

Inntekt over kr 425 617,-

 • Heltidsplass: kr. 3212,-
 • Heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid: kr. 1041,- 
 • Deltidsplass: kr. 2171,-

Inntekt fra kr 239 410- 425 616

 • Heltidsplass: kr.1260,-
 • Heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid: kr. 450,-
 • Deltidsplass: kr. 810,- 

Inntekt til og med kr. 239 409,-  

 • Heltidsplass: kr. 685,- 
 • Heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid: kr. 245,- 
 • Deltidsplass: kr. 440,-  

Mer informasjon vil komme på denne siden fortløpende!

 

Vi gleder oss til å bli kjent med dere! Har dere spørsmål, kan dere sende en mail til avdelingsleder for AKS, Christine Mohn. E-post: christine.mohn@osloskolen.no 

 


Informasjon om sjakk-kurset