Hovedseksjon

Fysisk aktivitet

Barn utendørs

Aktiviteter: 

  • Leker generelt: Mange ulike former for sisten og stiv heks, fargeleken, trafikklys,  ”Sjø/land/strand”, ”Fugl/Frosk/Fisk”…
  • Klassiske ballidretter: Fotball, basketball, innebandy, volleyball, håndball
  • Andre balleker:  ”All in one”,kanonball, stikkball, ridder og skjold, Capture the flag…
  • Badminton
  • Stafetter
  • Turn
  • Kampsport
  • Dans


Gjennomføring

  • Dette skoleåret har vi 1,5 timer FYSAK på 5. og 6 trinn. Elevene på 7. trinn har 1 time pr. uke.
  • Tiden er fordelt over flere dager.