Fysisk aktivitet

Barn utendørs

AKTIVITETER

  •  Leker generelt: Mange ulike former for sisten og stiv heks, fargeleken, trafikklys,  ”Sjø/land/strand”, ”Fugl/Frosk/Fisk”…
  • Klassiske ballidretter: Fotball, basketball, innebandy, volleyball, håndball
  • Andre balleker:  ”All in one”,kanonball, stikkball, ridder og skjold, Capture the flag…
  • Badminton
  • Stafetter
  • Turn
  • Kampsport
  • Dans

GJENNOMFØRING

Skoleåret 2019/20 har vi 1,5 timer FYSAK på trinn 5. og 6. Denne tiden er fordelt over flere dager.

Elevene på trinn 7 har 1 time pr. uke.