Hovedseksjon

Parkering på Skøyen skole

Parkering Skøyen skole

De to øverste lukene blir avsatt til gjesteparkering og de to nederste blir forbeholdt ansatte. Ved henting og levering av barn er det tillatt å stå 30 minutter på ledige gjesteplasser. Utover dette blir biler bøtelagt. Skal du i møte på skolen må du registrere bilen inn i resepsjonen med navn og bilnummer. Bilen din blir da registrert i databasen og du får anledning til å stå her den tiden møtet tar. Ved feilparkering og stopp i innkjøringen eller foran bommen bøtelegges det umiddelbart.

Klager og spørsmål vedrørende bøter rettes til Aker P-drift.