Hovedseksjon

Vår profil

Skøyen skole ligger flott plassert rett bak livshjulet i Frognerparken. Skolen har store og grønne uteområder. Det er elever til fire parallelle klasser pr trinn. Skoleåret 2021–2022 er det 720 elever ved skolen.

 • Skolen startet i 1997 i paviljonger. I 1998 flyttet vi inn i nye, flotte lokaler.
 • Skolen er bygget med 4 klasseromshus som er knyttet sammen med en hovedbygning,som igjen inneholder spesialrom og administrasjon. Husene er knyttet sammen med svalganger.
 • Fra og med 2014 benytter 1. og 2. trinn et tilbygg som vi kaller Kuben.
 • Skøyen skole er i ferd med å bli en skole der det til slutt skal være plass til 784 elever.
 • Bygningen ligger vakkert til bak Frognerparken.
 • Vi har et stort uteområde med 2 ballbaner, skolegate og flotte grøntarealer.
 • Skøyen skole er en 1-7-skole med elever tilsvarende 4 parallelle klasser pr trinn.
 • Skoleåret 2021/2022 har vi elever tilsvarende 28 klasser.
 • På alle trinn organiserer vi trinnene i basisgrupper. På 2.- 7. trinn er det 5 basisgrupper. 1.trinn 4 er det 4 basisgrupper.
 • Andelen minoritetsspråklige elever utgjør ca. 10 %.
 • Ved skolen er det ansatt 4 skoleledere, 58 lærere, sosialpedagogisk rådgiver/spesialist i klinisk pedagogikk, spesialpedagogisk rådgiver, leseveileder, 17 assistenter og 4 miljøterapeuter.
 • Ellers har vi ansatt 3 kontormedarbeidere, 1 driftsleder(vaktmester) og 4 renholdere.

Visjon og menneskesyn

Vi kjennetegnes ved at vi er inkluderende, kunnskapsrike, kulturbevisste, nysgjerrige, engasjerte, interaktive og glade!

Menneskesyn: Mennesker er sosiale og utvikler seg i samspill Mennesker er likeverdige, og alle har krav på respekt, anerkjennelse og toleranse Alle er ulike, alle har krav på samme muligheter Mennesker har en iboende evne til glede og humor, nysgjerrighet og kreativitet.

Læringssyn: Mennesker lærer i et miljø preget av trygghet og tillit Mennesker lærer gjennom utfordringer og ansvar, mestring og anerkjennelse Mennesker lærer gjennom aktivitet; gjennom lek, opplevelse og utforsking, gjennom refleksjon og fordypning, gjennom samarbeid.

Vi kjennetegnes ved at vi er inkluderende, kunnskapsrike, kulturbevisste, nysgjerrige, engasjerte, interaktive og glade.

Gjennom vår visjon, Skøyen skole er en viktig del av livshjulet, vektlegger vi tilstedeværelse i det enkelte menneskes liv og forankring til kultur og Vigelandsparken. Vi kjennetegnes ved at vi er inkluderende, kunnskapsrike, kulturbevisste, interaktive, nysgjerrige, engasjerte og glade.

På Skøyen har vi en helhetlig organisering. Dette betyr at vi jobber tett i team, utnytter den enkelte lærers fagkompetanse og gir elevene en differensiert og tilpasset skolehverdag. Vurdering for læring og utvikling av klare kriterier for hva som forventes, gjør at våre elever hele tiden vet hva målet er med sitt arbeid. Dette gir motivasjon og arbeidsglede. Der elever trives, lærer de og der elever lærer, trives de. Skolen oppnår meget gode resultater gjennom fokus på relasjoner mellom lærer og elev, lesing i alle fag, tydelige tilbakemeldinger til den enkelte og tett samarbeid med foreldrene.

Organisasjonskart Skøyen skole