Midi (2. trinn) 2021/2022

 

 

Velkommen til nytt skoleår!

Vi starter opp AKS-året på grønt nivå, men vi skal fortsatt ha stort fokus på smittevern og prøver i det lengste å unngå mange foresatte inne i skolebygningen. 

 

Åpningstidene på AKS er:

0730-0830: Morgenåpning

Så åpner vi rett etter endt skoledag og holder åpent til kl 1630.

 

Fra skolestart mandag 16. august, er morgenåpningen tilbake på AKS. Elevene på trinn 2 har morgenåpning i 2. etg. i Kuben sammen med 3.- og 4. trinns elevene.

 

Informasjon om inntekt og ny aktivitetsskolekontrakt for skoleåret 2021- 2022

 

For at vårt daglige arbeid med barna skal være så forutsigbart som mulig, er det viktig at dere fyller ut følgende skjema og returnerer det til oss så fort som mulig:

Aktivitetsskolekontrakt:

Som i forrige skoleår, vil dere få kontrakten elektronisk. Vi ber om at alle svarer og leverer den så fort som mulig. Dere vil få den tilsendt i uke 32.

 

Inntektsdokumentasjon:

Hvis familiens samlede inntekt er under kr 425 617,- kan man søke om redusert oppholdsbetaling. Skjema finner du i boksen (egenerklæringsskjema). Dette fylles ut og returneres til avd.leder Christine  Mohn så fort som mulig og innen 1. oktober 2021. Husk å sende med likningen og skattemeldingen for 2020 som dokumentasjon. Søknader uten riktig dokumentasjon vil bli avvist. Spør om det er noe dere lurer på.

Det er ikke søskenmoderasjon i AKS.

 

 

Endringer og oppsigelser

Skal det gjøres endringer i plassen til barnet ditt er det nye regler. Endring til deltidsplass må gjøres innen 15.juni (virkning fra 1. august) eller 1. desember (virkning fra 1. januar). Skal barnet slutte på AKS, må søknadene gjøres elektronisk via Oslo Kommune sin hjemmeside. For oppsigelse av plass er det en måneds frist fra den første hver måned. (se link under)

 

For elever som går på 4. trinn dette skoleåret, avsluttes plassen automatisk våren 2021.

Spørsmål angående plass, oppsigelser og søknader kan rettes til Avdelingsleder for AKS, Christine Mohn: christine.mohn@osloskolen.no 

Dette er link til siden: 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen 

 

 

 

Beskjeder til Aktivitetsskolen

Aktivitetsskolen skal ha beskjed hvis:

- eleven skal gå hjem selv til andre tider enn det som er oppgitt i kontrakten

- eleven skal hentes av andre enn foresatte

- eleven skal i bursdag, vennegruppe eller være med noen hjem

- det er endringer i elevens avtaler hos eksterne kursholdere

 

Beskjeden sendes oss så tidlig som mulig og før kl 1230. Beskjeder som sendes etter 1230, besvares ikke før dagen etter.

Beskjeder sendes til denne adressen: AKS.Skoyen@osloskolen.no 

 

Beskjeden skal inneholde:

- Barnets fulle navn

- Trinn, basisgruppe og kvartett

 

FACEBOOK

Aktivitetsskolen Skøyen har nå fått en egen side på Facebook. Her vil det jevnlig komme oppdateringer på vår hverdag. Følg oss da vel!

https://www.facebook.com/Aktivitetsskolen-Skøyen-103138200029631/