FAU

FAU på Skøyen skole er organisert i arbeidsgrupper (komiteer), prosjekt og styre. Hver arbeidsgruppe har  ansvaret for et fast tema som den jobber målbeist med over en lengre periode. Gruppen består av to eller flere faste medlemmer fra FAU, men stiller seg positivt til andre foreldres medvirkning . FAUs styret har ansvaret for det administrative arbeidet.

 

FAU-styret skoleåret 2017/2018: 

 

FAU leder Sigurd Mikal Karoliussen    
Nestleder FAU Astrid Minutella Moe   
Representant driftsstyre i 1 år    
Representant driftsstyre i 2 år    
Vararepresentant driftsstyre i 1 år    
Vararepresentant driftsstyre i 2 år    
Økonomiansvarlig FAU    

 

Aktuelle arbeidsområder:

 

FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, og ta opp saker som kan bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn.

 
 
Kontaktperson til gruppene 2017-2018                                       Fordeling kommer etter 30.10
17.mai    
Kommunikasjon    
AKS    
Stråling    
Fotballbane    
Skateanlegg    
Sykkel anlegg    
Lær kidsa koding .  
Psykososial f.o.m. Desember    
 
 
Åpne FAU-møter

FAU-møtene er åpne for alle skolens foreldre/foresatte. Saker som man ønsker å ta opp, kan formidles via foreldrekontaktene, eller meldes inn til FAU-leder 5 dager før neste møte.

Møteplan og referater 2017

Drawing of a city