FAU

FAU på Skøyen skole er organisert i arbeidsgrupper (komiteer), prosjekt og styre. Hver arbeidsgruppe har  ansvaret for et fast tema som den jobber målbeist med over en lengre periode. Gruppen består av to eller flere faste medlemmer fra FAU, men stiller seg positivt til andre foreldres medvirkning . FAUs styret har ansvaret for det administrative arbeidet.

FAU-styret skoleåret 2019/2020: 

FAU-leder: Sigurd Mikal Karoliussen
Nestleder: Annicken Marinez Aase
Økonomiansvarlig FAU: Philip Etienne

Aktuelle arbeidsområder:

FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, og ta opp saker som kan bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn.

Åpne FAU-møter
FAU-møtene er åpne for alle skolens foreldre/foresatte. Saker som man ønsker å ta opp, kan formidles via foreldrekontaktene, eller meldes inn til FAU-leder 5 dager før neste møte.
 
Arbeidsgrupper:
AKS
Psykososialt miljø
Fornebubanen
Skolebehovsplanen
Læringsbrett
Info FAU hjemmesiden

Møteplan og referater 2020

20.januar (referat)
2.mars
27.april
25.mai

Møteplan og referater 2019

14.januar  (referat)
11.mars (referat)
29.april (referat)
27.mai (referat)
16.september (referat)
21.oktober (referat)
25.november (referat)

Møteplan og referater 2018

Orientering om Fornebubanen

26.november (agenda) 

26.november (referat)

29.oktober (referat)

17.september (agenda)
17.september (referat)

23.april (agenda)

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU 

Invitasjoner og referater Oslo KFU