FAU

FAU på Skøyen skole er organisert i arbeidsgrupper (komiteer), prosjekt og styre. Hver arbeidsgruppe har  ansvaret for et fast tema som den jobber målbeist med over en lengre periode. Gruppen består av to eller flere faste medlemmer fra FAU, men stiller seg positivt til andre foreldres medvirkning . FAUs styret har ansvaret for det administrative arbeidet.

FAU-styret skoleåret 2018/2019: 

FAU-leder: Sigurd Mikal Karoliussen
Nestleder: Annicken Marinez Aase
Økonomiansvarlig FAU: Philip Etienne

 Aktuelle arbeidsområder:

FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, og ta opp saker som kan bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn.

Åpne FAU-møter
FAU-møtene er åpne for alle skolens foreldre/foresatte. Saker som man ønsker å ta opp, kan formidles via foreldrekontaktene, eller meldes inn til FAU-leder 5 dager før neste møte.
 
Kontaktperson til gruppene 2018-2019                                       
17.mai    
Kommunikasjon    
AKS    
Stråling    
Fotballbane    
Skateanlegg    
Sykkel anlegg    
Lær kidsa koding .  
Psykososialt miljø    
 

Møteplan og referater 2019

14.januar (agenda) (referat)
11.mars (referat)
29.april (referat)
27.mai (referat)
16.september (referat)
21.oktober (referat)
25.november

Møteplan og referater 2018

Orientering om Fornebubanen

26.november (agenda) 

26.november (referat)

29.oktober (referat)

17.september (agenda)
17.september (referat)

23.april (agenda)

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU 

Invitasjoner og referater Oslo KFU