Hovedseksjon

Nettvett

Bruk hue

Digitale medier og verktøy gir mange fantastiske muligheter for læring og samhandling, men det er også mange fallgruver. Det er derfor viktig at vi voksne logger oss på og får oversikt over hvordan unge bruker internett slik at vi kan veilede dem.

Digital dømmekraft handler om hvordan vi opptrer på internett. Det handler om hvordan vi behandler hverandre, hvordan vi vurderer og bruker informasjonen vi finner der, hva slags informasjon vi legger ut om oss selv og hvordan vi kan ivareta personvernet vårt. Digital dømmekraft bør være bakteppet for hvordan vi opptrer på internett.

For å bli bevisste nettbrukere, bør barn presenteres for grunnregler og problemstillinger tilpasset alder og behov. Både skole og hjem er viktig i dette arbeidet.

Spørreundersøkelse læringsbrett - klikk her for å komme til undersøkelsen.