Elevrådet

Det er ingen begrensninger på hva elevrådet kan arbeide med. Alt som engasjerer elevene er gode elevrådssaker, enten det handler om skolens valg av håndsåpe, lærernes undervisningsmetoder eller rettferdighet i verden. Elevrådssakene må ikke nødvendigvis handle om skolen.

 En god elevrådssak er:

  • Konkret – det er lett å forstå hva man skal gjøre. 
  • Gjennomførbar – det er mulig å få det til før man er ferdig med skoleåret. 
  • Målbar – det er mulig å se resultater i etterkant. 

Alle tillitsvalgte må bidra til at informasjon fra elevrådet blir gjort godt kjent for resten av elevene på skolen. Alle gruppene på Skøyen skole har klassemøter hvor man tar opp saker. Det er viktig at tillitselev tar med seg saker fra klassen til elevrådet. I etterkant av elevrådet gir elevrådsrepresentanten de andre elevene referat.

Sammen jobber elevrådet for en bedre skole og generelt en bedre verden! 

Kontaktperson for elevrådet: Ylva Søremo Knudsen og Martine Sørlie

Oversikt over temaer