Hovedseksjon

Elevrådet

Vi har timeplanfestet Klassens time på Skøyen. Dette er en time som skal handle om klassen og det som blir tatt opp i elevrådsmøtene. I Klassens time kan også elevene komme med ønsker som elevrådsrepresentanten skal ta opp på neste elevrådsmøte.

Elevrådet har møter minst en gang i måneden og det er leder (fra 7.trinn) og nestleder (fra 6.trinn) som holder møtene. På møtene jobber elevrådet med saker som engasjerer elevene i deres skolehverdag, for eksempel ny basketballkurv og saker som omhandler skolen, for eksempel arbeid med de ulike periodene knyttet til læreplanen. Elevrådet bidrar også på temadager som FN-dagen, Verdensdagen for psykisk helse og skolens årlige karneval!

 En god elevrådssak er:

  • Konkret – det er lett å forstå hva man skal gjøre. 
  • Gjennomførbar – det er mulig å få det til før man er ferdig med skoleåret. 
  • Målbar – det er mulig å se resultater i etterkant. 

Ting elevrådet bidrar med på skolen:

  • Gullkosten
  • Karneval
  • FN-dagen
  • 17.Mai-tale
  • Verdensdagen for psykisk helse
  • Informasjon om et trygt og godt skolemiljø
  • Julegudstjeneste

Kontaktinfo

Ylva Sørenmo Knudsen (46883034)
ylva.knudsen@osloskolen.no

Martine Hammer-Holt (46869652)
martine.hammer-holt@osloskolen.no