Hovedseksjon

Organisering av dager

Glade skoleelever, illustrasjon
  • Elevene starter kl. 08.30 hver dag, unntatt mandag.  
  • På trinn 4.-7. er det også behov for å starte kl. 0800 noen av dagene.
  • Mellom 08.00 og 11.15 er det 15 minutter fleksibel pause.
  • Storefri 11.30-12.10 hver dag
  • Etter storefri har elevene fleksible pauser på trinnene. Vi tilstreber at elever på samme trinn skal ha lik timeplan.