Bibliotek

Bokstabel

Mandag:
Biblioteket åpent fra 8.30-10.00
8.45-9.15: Thorbjørn er tilstede for litteraturveiledning av elever
9.15-10.00: Thorbjørn har klasser fra 1.trinn. (Ikke send store grupper for å låne bøker).
Leksehjelp: 14.00-15.30 

Tirsdag:
Biblioteket er åpent fra 8.30-10.00 
Leksehjelp: 13.30-14.30 

Onsdag:
Biblioteket er åpent fra 8.30-10.00
Leksehjelp: 13.40-14.45 (Leksehjelp)

Torsdag:
Biblioteket er åpent fra 8.30-10.00
Leksehjelp: 14.20-15.00

Fredag:
Biblioteket er åpent fra 8.30-10.00
8.30-9.15: Thorbjørn er tilstede for litteraturveiledning av elever
9.15-10.00: Thorbjørn har klasser fra 3.trinn. (Ikke send store grupper for å låne bøker).