Hovedseksjon

Orientering om Fornebubanen

tverrslag madserud

Det skal fra 2022 tas ut 60 lass med masse fra tunellen hver dag. Dette skal skje ved siden av "Hundejordet". Se bildet av tverrslag. Det vil passere 60 lastebiler pr dag i Monolittveien i nærmere ett år. I Presentasjon Skøyen skole er detaljer beskrevet. Skolens ledelse og FAU synes dette er en svært dårlig løsning. Det jobbes med saken.

Orientering fra utbygger