Hovedseksjon

Skoleplattform Oslo

 

Skolenettsidene

 • Nyheter fra skolehverdagen
 • Kontaktinformasjon til ledelse og ansatte
 • Regler for bruk av IKT og bilder i media
 • Skolens kanalstrategi
 • Skolens historie
 • Aktivitetstilbud i nærmiljøet
 • Kalender som viser ulike aktivteter for trinnene
 • Oversikt over ferie-og fridager
 • Romplaner
 • Søknad om skoleplass
 • Permisjonsreglement
 • Forsikring
 • Informasjon om helsesøster
 • Råd og utvalg
 • Referater fra møter i råd og utvalg
 • Skolens pedagogiske plattform
 • Strategisk plan, driftsplan, handlingsplan mot mobbing, IKT-plan
 • Særskilt språkopplæring
 • Ledige stillinger
 • Skolens satsingsområder
 • Oversikt over kartleggingsprøver
 • Alt om AKS

 

Hva finner du etter pålogging til Skoleplattform Oslo?

 • Pålogging gjøres via nettsiden ved å klikke på "logg inn" øverst til høyre på nettsiden.
 • Velg "foresatte"
 • Du logger deg deretter på ved hjelp av ID-porten, på samme måte som ved tilgang til en rekke andre offentlige tjenester i Norge.
 • Her finner du meldinger, en informasjonsside om Vurdering for læring, tilgang til Office 365, oversikt over fravær og pålogging til its learning.

Velkommen til skoleplattform Oslo

 

 Meldinger fra skolen

 • Skolen informerer om ukebrev og lekseplan via meldingsverktøyet i portalen. Disse meldingene sendes direkte til foresattes registrerte mailadresse i skolens administrasjonssystem. Dersom foresatte ikke ønsker meldinger tilsendt på mail, kan man huke av for dette etter at man har logget inn. Vi anbefaler foresatte om å laste ned BankID på telefonen for enklest brukerhåndtering
 • Skolen informerer om alvorlige hendelser på SMS (Fra høst 2016)

 

Infosider

 • Skolen har opprettet egen infoside om VFL (Vurdering for læring)

 

its-Mine Fag

 • Elever og foresatte vil se timeplanen for klassen og trioen eleven tilhører
 • Skøyen skole bruker its learning til å planlegge undervisningen i perioder
 • Hver periode er knyttet opp til læringsmål som er hentet fra Kunnskapsløftet
 • Elevene og foresatte ser beskrivelse av temaer og hvordan det skal jobbes med disse 
 • Elever og foresatte ser hvilken kompetanse som skal vurderes i de ulike periodene
 • Elever og foresatte ser ressurser og oppgaver (for eksempel innleveringer) som er knyttet opp til perioden.
 • Alle periodene utgjør til sammen årsplan i faget
 • Elever og foresatte kan lese vurderinger av innleveringer gjort av lærer 
 • Elever og foresatte får varslingsbrev med halvårsvurdering (IUP)