Hovedseksjon

Rutiner 2022-2023

tegning2.jpg

 

BESKJEDER

Hvis barna skal i bursdager. vennegrupper, på besøk til medelever eller blir hentet av andre enn foresatte, må Aktivitetsskolen få beskjed. Beskjeden kan sendes på mail eller ringes inn innenfor de gitte tidsrommene. All kontaktinformasjon finner du under fanen "Kontakt oss". Beskjeder sendes enten til basens mobiltelefon eller til; aks.skoyen@osloskolen.no . Beskjeder for inneværende dag må leveres inn før kl 1230. Beskjeder som sendes på mail etter dette tidspunktet vil ikke bli lest eller besvart før dagen etter.

Beskjeden skal inneholde elevens fornavn og etternavn, klasse, trio/kvartett, tidspunkt og hvem som skal hente/ hva som er anderledes.

 

AKTIVITETSSKOLEKONTRAKT

Alle må levere ny aktivitetsskolekontrakt. 

Frist for å svare er 21.08.22

 

MORGEÅPNING

Morgenåpning i AKS er fra kl 0730-0830.

Elever som skal være på morgenåpning, skal leveres inne eller komme inn og skrive seg inn.

Kommer man etter kl 0815, må man vente ute til det ringer.

Når klokken er 0800, rydder vi klasserom, kler på oss og går ut. 

Alle elvene som skal benytte morgenåpning skal i Kuben:

1. trinn- møter opp i 1. etg. i Kuben

2.-4. trinn- møter opp i 2. etg. i Kuben

 

MOBILTELEFONER/ MOBILKLOKKER

Det er ikke tillatt for elevene å ha telefonklokker eller mobiltelefoner i AKS tiden.

Har man dette, skal det ligge avslått i sekken til man har krysset seg ut og forlatt skolen.

 

EKSTERNE KURS

Her på Skøyen samarbeider vi med mange eksterne kursholdere, som for eksempel BMIL, StepStudio og OTK. Aktivitetsskolen trenger informasjon hvis ditt barn skal være med på noen av disse aktivitetene. Vi får lister fra de forskjellige aktørene, men det er ikke alltid de er helt oppdaterte. Vi samler barna inn slik at de kommer seg på den aktiviteten de skal på. Hvis eleven slutter i løpet av sesongen må vi også få beskjed. Beskjeder gis til baselederne.

FRUKT

Aktivitetsskolen serverer frukt hver dag