Driftsstyret

Styret er høringsinstans i høringssaker fra høyere skolemyndighet. Styret behandler ikke personalsaker. Rektor er saksbehandlingsansvarlig for saker som skal behandles i styret.

Driftsstyret kan kontaktes ved styrets sekretariat v/rektor Anne Helga Jarnholt eller ved styreleder Gunvor Bay

Navn, Funksjon

Gunvor Bay, leder, foreldre
Rune Slettum medlem, foreldre
Philippe Etienne, varamedlem, foreldre
Rita Larsen, varamedlem, foreldre

Einar Svagård, medlem, ansatt
Andreas Skjørestad, medlem, ansatt
Laila Sørbø varamedlem, ansatt
Caroline Bjelland, varamedlem, ansatt

Marie Kristine Kroken, medlem, kommunal
Vegard Nore, medlem, kommunal
Malmfrid Wirstad, medlem, kommunal

Gunnar Careliusmedlem, kommunal
Anny Skarstein, medlem, kommunal
Jon Stenrud, varamedlem, kommunal

Møtedatoer, dagsorden og protokoller 2017

16. januar:

Innkalling   Saksdokumenter  Protokoll

6.mars: 

Innkalling  Saksdokumenter  Protokoll

24. april:

Protokoll 

19.juni:

Innkalling  Protokoll

18.september

Innkalling  Protokoll

27.november

Innkalling Protokoll

Drawing of a city