Hovedseksjon

Driftsstyret

Styret er høringsinstans i høringssaker fra høyere skolemyndighet. Styret behandler ikke personalsaker. Rektor er saksbehandlingsansvarlig for saker som skal behandles i styret.

Driftsstyret kan kontaktes ved styrets sekretariat v/rektor Kjersti Dahl eller ved styreleder Gunvor Bay

Driftsstyrets medlemmer: 

Gunvor Bay, leder, foresatt
Espen Leknes, medlem, foresatt
Mari-Kjersti Tennfjord, varamedlem, foresatt
Are Stenberg, varamedlem, foresatt
Cecilie Strøm, varamedlem, foresatt

Ellen Svendsby, medlem, ansatt
Heidi Birgitte E. Strømsnes, medlem, ansatt
Andreas Skjørestad, varamedlem, ansatt
Silje Burud Lofthus, varamedlem, ansatt

Anne Skatvedt, medlem, ekstern
Janne Schønheyder, medlem, ekstern
Sara Juriks, medlem, ekstern
Martin Hill Oppegård, varamedlem, ekstern
Ingrid Hopp, varamedlem, ekstern
Eli Ulvestad, varamedlem, ekstern

Møteinnkallinger og protokoller 2022

Møteinnkalling 07.03.22 (Protokoll)