Driftsstyret

Styret er høringsinstans i høringssaker fra høyere skolemyndighet. Styret behandler ikke personalsaker. Rektor er saksbehandlingsansvarlig for saker som skal behandles i styret.

Driftsstyret kan kontaktes ved styrets sekretariat v/rektor Anne Helga Jarnholt eller ved styreleder Gunvor Bay

Navn, Funksjon

Gunvor Bay, leder, foreldre
Rune Slettum medlem, foreldre
Philippe Etienne, varamedlem, foreldre
Erik Villum, varamedlem, foreldre

Karoline Øyhus, medlem, ansatt
Andreas Skjørestad, medlem, ansatt
Lars-Gunnar Hovde varamedlem, ansatt
Caroline Bjelland, varamedlem, ansatt

Marie Kristine Kroken, medlem, kommunal
Vegard Nore, medlem, kommunal
Gunnar Carelius, medlem, kommunal

Anny Skarstein, varamedlem, kommunal