Driftsstyret

Styret er høringsinstans i høringssaker fra høyere skolemyndighet. Styret behandler ikke personalsaker. Rektor er saksbehandlingsansvarlig for saker som skal behandles i styret.

Driftsstyret kan kontaktes ved styrets sekretariat v/rektor Anne Helga Jarnholt eller ved styreleder Gunvor Bay

Driftsstyrets medlemmer: 

Gunvor Bay, leder, foresatt
Espen Leknes, medlem, foresatt
Erik Villum, varamedlem, foresatt
Mira Halvorsen Børstad, varamedlem, foresatt
Are Johan Berstad, varamedlem, foresatt
Are Stenberg, varamedlem, foresatt
Heidi Særvold, varamedlem, foresatt

Ellen Svendsby, medlem, ansatt
Lars-Gunnar Hovde, medlem, ansatt
Andreas Skjørestad, varamedlem, ansatt
Katrine Herland, varamedlem, ansatt

Anne Skatvedt, medlem, ekstern
Nicolas Jeu Wong, medlem, ekstern
Gunnar Johannes Carelius, medlem, ekstern
Per Roald Hansen, varamedlem, ekstern

Møteinnkallinger og protokoller 2021

Møteinnkallinger og protokoller 2020

Møteinnkalling 20.01.20 (Protokoll)
Møteinnkalling 02.03.20 (Protokoll)
Møteinnkalling 22.04.20 (Protokoll)
Møteinnkalling 15.05.20 (Protokoll)
Møteinnkalling 25.05.20 (Protokoll)
Møteinnkalling 21.09.20 (Protokoll)
Møteinnkalling 26.10.20 (Protokoll)
Møteinnkalling 30.11.20 (Protokoll)

Møteinnkallinger og protokoller 2019

Møteinnkalling 14.01.19 (Protokoll)
Møteinnkalling 11.03.19 (Protokoll)
Møteinnkalling 29.04.19 (Protokoll)
Møteinnkalling 27.05.19 (Protokoll)
Møteinnkalling 16.09.19 (Protokoll)
Møteinnkalling 21.10.19 (Protokoll)
Møteinnkalling 25.11.19 (Protokoll)