Driftsstyret

Styret er høringsinstans i høringssaker fra høyere skolemyndighet. Styret behandler ikke personalsaker. Rektor er saksbehandlingsansvarlig for saker som skal behandles i styret.

Driftsstyret kan kontaktes ved styrets sekretariat v/rektor Anne Helga Jarnholt eller ved styreleder Gunvor Bay

Navn, Funksjon

Gunvor Bay, leder, foresatt
Espen Leknes, medlem, foresatt
Erik Villum, varamedlem, foresatt
Mira Halvorsen Børstad, varamedlem, foresatt
Are Johan Berstad, varamedlem, foresatt
Are Stenberg, varamedlem, foresatt
Heidi Særvold, varamedlem, foresatt

Karoline Øyhus, medlem, ansatt
Lars-Gunnar Hovde, medlem, ansatt
Katrine Sollien Herland, varamedlem, ansatt
Ellen Svendsby, varamedlem, ansatt

Anne Skatvedt, medlem, ekstern
Nicolas Jeu Wong, medlem, ekstern
Gunnar Johannes Carelius, medlem, ekstern
Per Roald Hansen, varamedlem, ekstern