Hovedseksjon

Driftsstyret

Styret er høringsinstans i høringssaker fra høyere skolemyndighet. Styret behandler ikke personalsaker. Rektor er saksbehandlingsansvarlig for saker som skal behandles i styret.

Driftsstyret kan kontaktes ved styrets sekretariat v/rektor Anne Helga Jarnholt eller ved styreleder Gunvor Bay

Driftsstyrets medlemmer: 

Gunvor Bay, leder, foresatt
Espen Leknes, medlem, foresatt
Mari-Kjersti Tennfjord, varamedlem, foresatt
Are Stenberg, varamedlem, foresatt
Cecilie Strøm, varamedlem, foresatt

Ellen Svendsby, medlem, ansatt
Heidi Birgitte E. Strømsnes, medlem, ansatt
Andreas Skjørestad, varamedlem, ansatt
Silje Burud Lofthus, varamedlem, ansatt

Anne Skatvedt, medlem, ekstern
Janne Schønheyder, medlem, ekstern
Sara Juriks, medlem, ekstern
Martin Hill Oppegård, varamedlem, ekstern
Ingrid Hopp, varamedlem, ekstern
Eli Ulvestad, varamedlem, ekstern

Møteinnkallinger og protokoller 2022

Møteinnkalling 07.03.22 (Protokoll)

Møteinnkallinger og protokoller 2021

Møteinnkalling 18.01.21 (Protokoll)
Møteinnkalling 08.03.21 (Protokoll)
Møteinnkalling 26.04.21 (Protokoll)
Møteinnkalling 31.05.21 (Protokoll)
Møteinnkalling 20.09.21 (Protokoll)
Møteinnkalling 25.10.21 (Protokoll)
Møteinnkalling 29.11.21 (Protokoll)

 

Møteinnkallinger og protokoller 2020

Møteinnkalling 20.01.20 (Protokoll)
Møteinnkalling 02.03.20 (Protokoll)
Møteinnkalling 22.04.20 (Protokoll)
Møteinnkalling 15.05.20 (Protokoll)
Møteinnkalling 25.05.20 (Protokoll)
Møteinnkalling 21.09.20 (Protokoll)
Møteinnkalling 26.10.20 (Protokoll)
Møteinnkalling 30.11.20 (Protokoll)