Hovedseksjon

De 6 udiskutable reglene

 • Jeg respekterer andre
 • Jeg retter meg etter de voksnes beskjeder
 • Jeg møter presis og holder avtaler
 • Jeg tar vare på skolen og alt utstyret på skolen
 • Jeg har med meg nødvendig utstyr
 • Jeg snakker fint til voksne og medelever uten banneord
   

Konsekvenser ved brudd på reglene

 • Advarsel fra en voksen
 • Samtale med lærer etter timen / Skrive logg etter timen
 • Fortelle foresatte om regelbruddet selv
 • Melding hjem fra lærer/baseleder AKS
 • Møte på kontoret
 • Møte med foresatte
 • Organisert undervisning utenfor klassen
 • Bortvisning resten av dagen


De 6 udiskutable reglene med utdyping er utformet i samarbeid med Elevrådet ved Skøyen skole og vedtatt i Skolemiljøutvalget og Driftsstyret 17.09.2018. For øvrig gjelder Forskrift for orden og oppførsel i Osloskolen gjeldende fra 01.08.2018.