Åpningstider

Aktivitetsskolen er åpen alle dager unntatt lørdag, søndag, helligdager, offentlige fridager, julaften og nyttårsaften. Aktivitetsskolen holder stengt hele juli måned.

Daglig normal åpningstid er kl. 07:30–16:30. I skolens ferier er åpningstiden 08:00-16:30

 

Aktivitetsskolen kan holde stengt i forbindelse med skolens planleggingsdager inntil to dager i året. Det er rektor som avgjør om det skal avholdes planleggingsdager. For skoleåret 2021-2022 er det disse dagene som er planleggingsdager for AKS Skøyen: mandag 2. august 2021 og fredag 26 .november 2021

 

Alle elever skal være hentet før kl 16:30. Aks stenger dørenen da.

 

Hvis oppholdstiden ikke holdes, står man i fare for å miste plassen. Ref. "Forskrift om kommunale Aktivitetsskoler i Oslo" :

§ 18.Oppsigelse på grunn av mislighold

Rektor kan si opp plassen skriftlig med én måneds varsel fra den 1. i hver måned dersom det foreligger vesentlig mislighold av avtalen. Før eventuell oppsigelse skal foresatte gis skriftlig varsel for å få anledning til å rette opp forholdet.

Som vesentlig mislighold anses blant annet:

a) ikke betalt oppholdsbetaling til tross for purring i henhold til betalingsrutinene
b) dersom avtalt oppholdstid brytes gjentatte ganger.