Hovedseksjon

Åpningstider 2022-2023

Aktivitetsskolen er åpen alle dager unntatt lørdag, søndag, helligdager, offentlige fridager, julaften og nyttårsaften. Aktivitetsskolen holder stengt hele juli måned.

Daglig normal åpningstid er kl. 07:30–16:30

I skolens ferier er åpningstiden 08:00-16:30

(I skolens ferier følges stort sett en egen plan for hver base, bortsett fra i juleferien og i påskeferien. Da er alle 4 basene sammen på Kuben)

 

Aktivitetsskolen kan holde stengt i forbindelse med skolens planleggingsdager inntil to dager i året. Det er rektor som avgjør om det skal avholdes planleggingsdager.

For skoleåret 2022-2023 er det disse dagene som er planleggingsdager for AKS Skøyen: mandag 1. august 2022 og fredag 19. august 2022

 

GRATIS KJERNETID/ DELTIDSPLASS SOMMERFERIEÅPNINGEN I AUGUST 2022

Elever på trinn 1, trinn 2 og trinn 3 som har deltidsplass/ gratis kjernetid kan benytte AKS disse dagene i ferieåpningen:

uke 31- onsdag og torsdag

uke 32- tirsdag og torsdag

uke 33- onsdag og torsdag

 

Alle elever skal være hentet før kl 16:30. Aks stenger dørenen da.

 

Hvis oppholdstiden ikke holdes, står man i fare for å miste plassen. Ref. "Forskrift om kommunale Aktivitetsskoler i Oslo" :

§ 18.Oppsigelse på grunn av mislighold

Rektor kan si opp plassen skriftlig med én måneds varsel fra den 1. i hver måned dersom det foreligger vesentlig mislighold av avtalen. Før eventuell oppsigelse skal foresatte gis skriftlig varsel for å få anledning til å rette opp forholdet.

Som vesentlig mislighold anses blant annet:

a) ikke betalt oppholdsbetaling til tross for purring i henhold til betalingsrutinene
b) dersom avtalt oppholdstid brytes gjentatte ganger.