Forskersesongen er i gang!

Forskerfabrikken 2
Kursene er klare for påmelding, og starter opp i slutten av oktober. Påmelding via Forskerfabrikkens nettsider: www.forskerfabrikken.no
 
Kursene er foreldrebetalt og gjennomføres på kveldstid. De følger skolens ferier:
 
  • Forskerkurs: totalt 8 kursdager (4 kvelder før jul, 4 kvelder etter jul)
  • Tenketrening: totalt 8 kursdager (4 kvelder før jul, 4 kvelder etter jul)
  • Mattekurs: 26 kurskvelder. Hver del har 13 kursdager. Du kan melde på begge eller kun et av kursene.
 
Mattetrening med eksperimenter består av to kurs:
  • «Pluss og minus»
  • «Gange og dele»

Mattetrening med eksperimenter viser barn på 5. – 6. trinn hvordan de kan lære matte på en annerledes måte. Kurset er for barn som synes matematikk er kjedelig og vanskelig.