Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Barn i skolegården

Skolemiljøutvalget skal bidra til å sikre brukermedvirkning i det lokale arbeidet med å utvikle og sikre skole- og læringsmiljø for elevene.

Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skoleledelsen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.

Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf kapittel 9a.

Organisering av skolemiljøutvalg:
• SMU på Skøyen har møte i slutten av hver semester
• SMU på Skøyen består av Driftsstyrerepresentantene, leder og nestleder i elevrådet og en kommunal oppnevnt representant