Hovedseksjon

Læringspartner

En læringspartner er en medelev som elevene


• er sammen med en viss periode
• hjelper eller får hjelp av
• gir eller får tilbakemeldinger til/fra
• inspirerer og motiverer
• oppmuntrer og er positiv til
• diskuterer med
• blir godt kjent med


... i alle fag, på alle trinn!