Helsesøster

Tjenesten skal fremme helse og forebygge sykdom blant barn og unge på det fysiske, psykiske og sosiale plan. Skolehelsetjenesten følger opp enkeltelever, har grupper og deltar i klasseundervisning. Vi samarbeider med andre instanser som BUP, PPT, fastlege og barnevern. Vaksiner tilbys etter anbefalt program fra folkehelseinstituttet. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt og gir ikke opplysninger videre uten samtykke.

 

Helsesøster: Ann-Helen Kjøk
Tilstede: hver dag, unntaksvis noen uker 
Telefon: 481 60 349
Epost: ann-helen.kjok@bun.oslo.kommune.no 

 

Helsesøster: Kirsti Inderberg
Tilstede: tirsdag: 08-14:30            onsdag: 08-14:30               fredag: 08-14:30
Telefon: 950 06 681
Epost: kirsti.inderberg@bun.oslo.kommune.no

 

Fysioterapeut: Kari Marte Bjerke
Tilstede: etter avtale 
Epost: kari.marte.bjerke@bun.oslo.kommune.no

 

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider