Helsesykepleier

Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle elever i grunnskolen. Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier og fysioterapeut.

Tjenesten skal fremme helse og forebygge sykdom blant barn og unge på det fysiske, psykiske og sosiale plan. Skolehelsetjenesten følger opp enkeltelever, har grupper og deltar i klasseundervisning. Vi samarbeider med andre instanser som BUP, PPT, fastlege og barnevern. Vaksiner tilbys etter anbefalt program fra folkehelseinstituttet. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt og gir ikke opplysninger videre uten samtykke.

Helsesykepleier: Eline Wingaard
Tilstede: mandag-fredag fra kl 09:00-14:30
Telefon: 476 99 153
E-post: eline.wingaard@bun.oslo.kommune.no

Helsesykepleier: Catherine Barbara Fink Eriksen
Tilstede: mandag, tirsdag og onsdag fra kl 09:00-14:30
Telefon: 989 06 036
E-post: Catherine.fink.eriksen@bun.oslo.kommune.no

Helsesykepleierstudent: Ingvild Helstad Uthushagen
Tilstede: torsdag og fredag fra kl. 09:00-14:30
Telefon: 476 99 154
E-post: Ingvild.uthushagen@bun.oslo.kommune.no

Fysioterapeut: Vegard Søberg Kristiansen
Tilstede: Ved behov og etter avtale
Kontaktes via helsesykepleier

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider
Vaksineinformasjon