Helsesykepleier

Tjenesten skal fremme helse og forebygge sykdom blant barn og unge på det fysiske, psykiske og sosiale plan. Skolehelsetjenesten følger opp enkeltelever, har grupper og deltar i klasseundervisning. Vi samarbeider med andre instanser som BUP, PPT, fastlege og barnevern. Vaksiner tilbys etter anbefalt program fra folkehelseinstituttet. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt og gir ikke opplysninger videre uten samtykke.

Helsesykepleier: Ann-Helen Kjøk

Tilstede: hver dag fra 8.30-15.00
Telefon: 481 60 349
Epost: ann-helen.kjok@bun.oslo.kommune.no 

Helsesykepleier: Kirsti Inderberg

Tilstede: onsdager fra 08.30 - 15.00          
Telefon: 950 06 681
Epost: kirsti.inderberg@bun.oslo.kommune.no

Fysioterapeut: Daniel

Tilstede: ved behov
Epost: daniel.gjerlev@bun.oslo.kommune.no

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider

Vaksineinformasjon