Hovedseksjon

Helsesykepleier

Tjenesten skal fremme helse og forebygge sykdom blant barn og unge på det fysiske, psykiske og sosiale plan. Skolehelsetjenesten følger opp enkeltelever, har grupper og deltar i klasseundervisning. Vi samarbeider med andre instanser som BUP, PPT, fastlege og barnevern. Vaksiner tilbys etter anbefalt program fra folkehelseinstituttet.

Helsesykepleier 1.-4.trinn
Kamilla Salvesen
Til stede: Mandag - fredag 09:00-14:30
Telefon: 456 52 439
E-post: kamilla.salvesen@bun.oslo.kommune.no 

Helsesykepleier 5.-7.trinn
Catherine Barbara Fink Eriksen
Til stede: Mandag-onsdag 09:00-14:30
Telefon: 989 06 036
E-post: catherine.fink.eriksen@bun.oslo.kommune.no 

Helsesykepleier
Eline Wingaard
Telefon: 476 99 153
E-post: eline.wingaard@bun.oslo.kommune.no 

Fysioterapeut
Vegard Søberg Kristiansen
Til stede: Etter avtale
Telefon: 41408661
E-post: vegard.kristiansen@bun.oslo.kommune.no

Hilsen oss i skolehelsetjenesten