Helsesykepleier

Tjenesten skal fremme helse og forebygge sykdom blant barn og unge på det fysiske, psykiske og sosiale plan. Skolehelsetjenesten følger opp enkeltelever, har grupper og deltar i klasseundervisning. Vi samarbeider med andre instanser som BUP, PPT, fastlege og barnevern. Vaksiner tilbys etter anbefalt program fra folkehelseinstituttet. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt og gir ikke opplysninger videre uten samtykke.

Helsesykepleier: Eline Wingaard

Tilstede: hver dag fra 08.30 - 15.00          
Telefon: 47 69 91 53
Hovedkontakt for: 5.-7.trinn
Epost: eline.wingaard@bun.oslo.kommune.no 

Helsesykepleier: Line Skaara Olsen

Tilstede: hver dag fra 08.30 - 15.00          
Telefon: 94 01 69 79
Hovedkontakt for: 1.-4.trinn
Epost: line.olsen@bun.oslo.kommune.no 

Helsesykepleier: Ann-Helen Kjøk (Svangerskapspermisjon til mai 2020)

Tilstede: hver dag fra 8.30-15.00
Telefon: 48 16 03 49
Epost: ann-helen.kjok@bun.oslo.kommune.no 

Fysioterapeut: Vegard Søberg Kristiansen
Tilstede: Ved behov og etter avtale
Kontaktes via helsesykepleier

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider

Vaksineinformasjon