Helsesykepleier

På grunn av smittevernhensyn kan elevene dessverre ikke komme på drop-in til helsesykepleier. Avtaler gjøres via lærer eller foresatte på tlf/mail.  

Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle elever i grunnskolen. Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier og fysioterapeut.

Tjenesten skal fremme helse og forebygge sykdom blant barn og unge på det fysiske, psykiske og sosiale plan. Skolehelsetjenesten følger opp enkeltelever, har grupper og deltar i klasseundervisning. Vi samarbeider med andre instanser som BUP, PPT, fastlege og barnevern. Vaksiner tilbys etter anbefalt program fra folkehelseinstituttet. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt og gir ikke opplysninger videre uten samtykke.

Helsesykepleier: Line Skaara Olsen
Tilstede: hver dag fra 08.30 - 15.00          
Telefon: 94 01 69 79
Hovedkontakt for: 1.-4.trinn
Epost: line.olsen@bun.oslo.kommune.no 

Helsesykepleier: Ann-Helen Kjøk
Tilstede: mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra 08.30-15.00
Telefon: 48 16 03 49
Epost: ann-helen.kjok@bun.oslo.kommune.no 

Helsesykepleier: Eline Wingaard
(Svangerskapspermisjon til mars 2021)
Tilstede: hver dag fra 08.30 - 15.00          
Telefon: 47 69 91 53
Hovedkontakt for: 5.-7.trinn
Epost: eline.wingaard@bun.oslo.kommune.no 

Fysioterapeut: Vegard Søberg Kristiansen
Tilstede: Ved behov og etter avtale
Kontaktes via helsesykepleier

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider

Vaksineinformasjon